Gir alle mulighet til å studere reformasjonen

Er du typen som hele tiden jakter etter ny kunnskap for å forstå samfunnet bedre, eller har du aldri hatt mulighet til å studere? Nå kan du melde deg på et åpent nettkurs i historie og religionsvitenskap ved UiT.
Wangen, Henriette Leine
Publisert: 02.10.17 11:20 Oppdatert: 02.10.17 14:22

– Spørsmål som; hvorfor den katolske kirka ble delt, hvordan prosessene i de ulike europeiske landene tok form og hvilke konsekvenser reformasjonen fikk for samfunnet i Norge og i andre europeiske land, er noen av det vi skal besvare i denne undervisningen, sier Sigrun Høgetveit Berg som er postdoktor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT.

Her kan du se informasjonsvideo om kurset

Sigrun Høgetveit Berg. Foto: David Jensen

Massivt åpent nettkurs

MOOC (massive open online course), kan oversettes til ”massivt åpent nettkurs” på norsk. Nettkurset fungerer som en åpen læringsressurs, som ikke krever at søker deg inn på bakgrunn av tidligere utdanning eller generell studiekompetanse. Med enkle tastetrykk registrerer du deg med e-post og kan starte kurset.

Les mer: Meld deg til kurset her

Se introduksjonsvideo her

Fra venstre; Øystein Lund, Sigrun Høgetveit Berg og Terje Bergli. Foto: David Jensen

Mengden av pensum som blir gjennomgått og vanskelighetsgraden tilsvarer om lag ti studiepoeng. Kurset krever ingen bakgrunnskunnskap og er helt gratis. Rådgiver Terje Bergli ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) kan fortelle at innholdet i hovedsak består av videoforelesninger. Det innbefatter også flere biografier knyttet til relevante personer fra samme periode og refleksjonsspørsmål, slik at det er mulig å utføre selv-tester underveis. Selv-test er tidligere sterkt anbefalt av psykologer ved UiT som har forsket på læringspsykologi.

Les mer: Forskningsbasert studieteknikk på 1-2-3 

– Nettkurset har ingen krav til innleveringer eller eksamen, men det er mulig å ta eksamen ved UiT om ønskelig, sier Bergli.   

Vil du si at dette er et kurs som passer alle, uansett trosbakgrunn eller tidligere utdanningsbakgrunn?

– Ja, men det er nevnelig at det bare finnes på norsk, opplyser han.

Etter det UiT erfarer er dette landets eneste MOOC som omhandler reformasjonen.

– Det er alltid bra å utvide sin horisont og lære mer om sine egne røtter. Enten man kjenner en sterk tilhørighet til kirken, eller bare er en samfunnsengasjert borger, vil man forstå samfunnet omkring seg på en bedre måte ved å se reformasjonen i et historisk perspektiv, tilføyer førsteamanuensis Øystein Lund ved Result som mener reformasjonen er en veldig spennende del av både kirkens og Europas historie.

Øystein Lund. Foto: David Jensen

Viktigheten av reformasjonen

Reformasjonen er navnet på grunnleggende kulturelle og religiøse endringer som førte til delingen av vestlig kristendom i den katolske, den lutherske og den reformerte kirke i deler av Europa. I år er det akkurat 500 år siden Martin Luther offentliggjorde 95 læresetninger med kritikk av pavekirkens avlatshandel i den tyske byen Wittenberg. Avlat, kan beskrives som ettergivelse av straff, men etter hvert ble det altså mulig å unngå straff ved å gi pengegaver til kirken. Denne avlatshandelen reagerte Luther svært sterkt på.  

– De som gjennomfører kurset kommer til å lære mye om reformasjonen, om hvor viktig den er og hva den har hatt å si for det Europa vi har i dag. Det som er spesielt i norsk sammenheng, er at den religiøse reformasjonen sammenfaller med at Norge mister sin selvstendighet til Danmark. Før 1536 var Norge på papiret likeverdig med Danmark, men etterpå blir Norge bare et lydrike under Danmark. Dette er jo virkelig en av traumene i Norges-historien, forklarer Høgetveit Berg.  

Øystein Lund synes det er et interessant sammentreff at det samtidig med reformasjonsjubileet i 2017 også har blitt gjennomført en forvaltningsreform, som har lagt grunnlaget for et tydelig skille mellom stat og kirke fra 1.januar.

Høgetveit Berg poengterer at det som særlig blir aktualisert i reformasjonshundreåret nettopp er forholdet mellom staten og kirka.

– Vi stiller spørsmål som; hvilken rolle har disse to institusjonene i samfunnet vårt? Forholdet mellom staten og kirken preget på mange måter hele Middelalderen, med dramatiske utfall på 1500-tallet, forklarer hun.  

Her kan du se andre MOOC lansert ved UiT Norges arktiske universitet

Wangen, Henriette Leine
Publisert: 02.10.17 11:20 Oppdatert: 02.10.17 14:22
Vi anbefaler