Aqua Nor: Forskningsfrokost med fiskeriminister Sandberg og ny havbruksforskning

14.08.17

Trondheim: 16. august presenterer Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet tre av de mest innovative prosjektene knyttet til havbruksforskning. 

Norges fiskeriminister Per Sandberg og rektor ved UiT Norges arktiske universitet Anne Husebekk åpner pressefrokosten ved Quality Hotell Augustin klokken 9.00–10.00.   

 

Som sentral premissleverandør innen forskning og utvikling i havbrukssektoren er Norges fiskerihøgskole opptatt av å formidle et helhetlig bilde av forskning knyttet til lakseoppdrett.

 

MiljøDNA– en revolusjon i norsk habruksforvaltning?

I dag foregår overvåkning og diagnose av parasitter og sykdommer i lakseoppdrett av lite kostnadseffektive og presise metoder, som i verste fall kan medføre dårlig fiskehelse og redusert lønnsomhet for næringen. Førsteamanuensis Kim Præbel presenterer nye prosedyrer som kan oppdage sykdommer i oppdrettsanlegg langt tidligere enn dagens metoder. Sammen med etableringen av «DNA Universal-Databank for Fisheries and Aquaculture (DUFA)», som i fremtiden vil være et komplett DNA kartotek for alle organismer i norsk oppdrettsnæring, har forskningen til Præbel mulighet til å revolusjonere norsk havbruksnæring og forvaltningen av denne. 

 

Algeproduksjon i fabrikkrøyk: spøk eller alvor?

Stipendiat Renate Døving Osvik og overingeniør Gunilla Eriksen forteller om et samarbeid mellom ferrosilisiumprodusenten Finnfjord AS og UiT, der målet er å benytte marine organismer dyrket i sjøvann til å omdanne forurensende CO2 og NOx i fabrikkrøyken til omega-3 rikt fiskefôr og andre organiske forbindelser.  

 

Omdømmet til oppdrettslaks

Oppdrettslaks er av forskere regnet som en ypperlig kilde til omega-3 fettsyrer. Innholdet av miljøgifter og antibiotika har likevel vært oppe til diskusjon. Med bakgrunn i forskning holder postdoktor Ida-Johanne Jensen og professor Edel Oddny Elvevoll foredrag om innholdet av omega-3 fettsyrer, miljøgifter og antibiotika i oppdrettslaks.    

 

Pressefrokosten er en del av Aqua Nor som arrangeres 15.–18.august 2017 i Trondheim.

Representanter fra Norges fiskerihøgskole vil være å treffe i kunnskapsteltet, stand A2-640.

 

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsrådgiver og forskningsjournalist Henriette Leine Wangen, henriette.l.wangen@uit.no, 952 97 986

Rådgiver Ingrid Hovda Lien,

Ingrid.hovda.lien@uit.no, 77 64 4470

 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content