Bidrag i stort internasjonalt oppslagsverk

22.06.17 Kjetil Nilsen

Han er en av tre norske bidragsytere som er med i et nylig utgitt storverk fra SAGE Publications: The SAGE Encyclopedia of Political Behavior.

- Jeg fikk forespørselen fra SAGE i 2015 om jeg kunne bidra med en artikkel om legitimitet til dette oppslagsverket, sier førsteamanuensis Svein Tvedt Johansen ved Handelshøgskolen UiT i Harstad. 

Førsteamanuensis Svein Tvedt Johansen, Handelshøgskolen UiT i Harstad. Foto: Kjetil Nilsen /UiT

– Mitt forskningsfelt er egentlig tillit, men legitimitet er nært beslektet - og dessuten et viktig tema innen politisk adferd, så det sa jeg ja til. Et hyggelig oppdrag å få, men det var et utfordrende format, legger han til.  

Tverrfaglig om politisk adferd 

Formålet med The SAGE Encyclopedia of Political Behavior er å opplyse, samt å skape engasjement. Artiklene dekker ulike aspekter ved politisk adferd, både på individ- og kollektivplanet.

Det faglige innholdet er i grenselandet mellom psykologi, statsvitenskap, sosiologi og menneskelig adferd. 

Bidragene spenner over ulike temaer som bl.a.: terrorisme, populisme, radikalisering, politiske stemmemønstre; ulike styringssystemer og hvordan de appellerer forskjellig fra et samfunn til et annet; påvirkning fra tidlig barndom på politisk holdning m.m.

Over 400 bidragsytere 

- Artikkelen bør skrives på en klar måte, uten fagsjargong, slik at studenter og andre lesere for øvrig vil finne den interessant, instruktiv og lett å forstå. På samme tid bør artikkelen være tilstrekkelig innsiktsfull og original, slik at også fagfolk vil finne den nyttig og interessant.

Det var oppdraget de omkring 400 forfatterne fikk. Nå foreligger tobinds-verket, med til sammen 365 artikler over 1000 sider. De to øvrige bidragsyterne fra norske institusjoner, foruten førsteamanuensis Svein Tvedt Johansen, er professor David Lackland Sam, Universitet i Bergen, og førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad fra Bjørknes høyskole.

Former for legitimitet

I sitt bidrag skiller Tvedt Johansen mellom legitimitet som et individuelt og kollektivt fenomen. Deretter beskrives ulike former for legitimitet – både basert på Max Weber og ut fra nyere forskning. Til slutt forklarer bidraget hvordan legitimiteten til autoriteter i et samfunn kan endres over tid.  

Redaktøren bak oppslagsverket er Fathali Moghaddam, professor og direktør ved Interdisciplinary Program in Cognitive Science, Georgetown University. Han er også redaktør av Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, som utgis av The American Psychological Association.


The SAGE Encyclopedia of Political Behavior. 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content