Hvorfor er kvinner mer redd for smerte enn menn?

11.07.17 Johanne Røe Mathisen
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Nå kan det vise seg at problemet ikke er at kvinner har lavere smerteterskel, de er bare bedre på konsekvenstenkning.

 

Sara Magelssen Vambheim har forsket på hvordan kvinner og menn regerer på smerte. Foto: privat

I mange år har vi fått høre at kvinner har lavere smerteterskel enn menn. Utallige studier viser nemlig at kvinner er mer smertesensitive og har lavere smertetoleranse, men nå kan det vise seg at grunnen ikke er at menn har høyere smerteterskel, men rett og slett at kvinner lar seg påvirke av konsekvenstenking.

 

Sara Magelssen Vambheim har undersøkt menn og kvinners reaksjon på smerte, som en del av sin doktorgrad for Institutt for psykologi ved UiT – Norges arktiske universitet. Sammen med PhD-student Roald Øien har hun nylig publisert en artikkel om temaet i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Pain Research.

Frykt eller angst?

– Vi finner klare kjønnsforskjeller i smerte i våre studier. Disse kjønnsforskjellene kommer til uttrykk i høyere smerteterskel og smertetoleranse hos menn enn hos kvinner. Det vil si at vi må gi menn sterkere smertestimuli før de sier at det er smertefull, samt at menn er mer utholdende enn kvinner når de mottar smertestimuli.

Andre forskere har rapportert at kognitive faktorer og angst er viktige bidragsytere til slike kjønnsforskjeller.

­­– I vår siste studie ønsket vi derfor å undersøke kjønnsforskjeller i smertefrykt. Vi fant tydelige forskjeller i kvinner og menns frykt for sterke smerter. Resultatene antyder at menn frykter sterke smerter, men kvinner er mer engstelige for konsekvensene av dem, sier Vambheim.

Angst farger svarene

Hvis en mann får spørsmål om hvordan det vil oppleves å brekke nakken, vil han kanskje svare at det sikkert gjør vondt. Han kjenner at han frykter den type smerte.

Stiller man det samme spørsmålet til en kvinne, vil det kanskje være starten på en lang tankerekke for henne. Vil hun bli lam? Hvordan skal hun klare å følge opp barna i den situasjonen? Hvem skal sørge for at det står en næringsfull middag på bordet hver dag, og hva vil skje med familieøkonomien når hun ikke lengre har samme inntekt? Bekymringene er mange, og hun svarer at hun frykter smerten svært høyt.

– Kvinner bekymrer seg kanskje ikke bare for det som skjer her og nå. Muligens bekymrer de seg i tillegg for de mulige påfølgende konsekvensene. Kanskje er det dette som farger svarene deres når de skal angi frykt for smerten? undrer Vambheim.

– Bekymringer rundt egen helse og foreldreansvar er kanskje større hos kvinner, så det er mulig at kvinner tolker spørsmålene på en annen måte enn menn, mener Øien.

 

Er kvinner egentlig mest redd for hvilke konsekvenser deres egen smerte vil føre til for andre? Foto: Colourbox

Kun forskjell på sterk smerte

 

For å undersøke frykt for smerte, har forskerne benyttet seg av det mye brukte verktøyet Fear of Pain Questionnaire III. Dette er et spørreskjema som måler frykt for smerte, og som brukes både klinisk og i forskning. Verktøyet er designet for å treffe individer av begge kjønn og i ulike aldersgrupper.

– Når kvinnene ble presentert for situasjoner som ville forårsake lav grad av smerte, som et papirkutt eller å bite seg i tungen, rapporterte de omtrent lik smertefrykt som menn. Først når det ble snakk om mer alvorlige scenarioer, var det en signifikant forskjell på kvinner og menn, forteller Vambheim.

De psykologiske mekanismene involvert i frykt og angst kan altså ha utløst de observerte forskjellene mellom kvinner og menn. Forskerne antar at disse alvorlige scenarioene, som for eksempel å brekke nakken eller få en dødelig sykdom, utløser angst relatert til konsekvensene og implikasjonene disse hendelsene kan ha for livskvaliteten eller familien.

Burde smertebehandling inkludere angstbehandling?

I følge NHI har kvinner nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å bli rammet av angstlidelser som menn. Også når det gjelder smertelidelser, som for eksempel migrene, spenningshodepine og fibromyalgi, er kvinner høyere representert i statistikken. Er det noen sammenheng her?

– Kanskje bør smertebehandling for kvinner også involvere behandling, eller i hvert fall kartlegging, av angst, mener Øien.

 Det trengs videre forskning for å undersøke sammenhengen mellom smertefrykt, angst og smerteopplevelse, samt hvordan smertefrykt og angst påvirker utfallet av smertebehandling. 

 

Les også: Jenter med autisme sliter mer enn gutter

Les også: Hvor mye smerte tåler du?

Les også: Vi bruker stadig mer smertestillende

På Twitter   #norgesarktiske