Bokhandlerpris til UiT-historiker

02.06.17 Stig Brøndbo

Marianne Neerland Soleim mottar i dag bokhandelens sakprosapris for Operasjon asfalt. Kald krig om krigsgraver.

Frykten for sovjetiske spioner gjorde at norske myndigheter fikk det travelt med å flytte graver med levningene til sovjetiske krigsfanger som døde i Norge. Operasjonen var hemmelig og ble kalt ”Operasjon asfalt”, skriver Marianne Neerland Soleim i boken som får bokhandlerprisen i dag.  Foto: Stig Brøndbo

Dette er historien om sovjetiske krigsfanger og soldater som mistet livet i Norge under andre verdenskrig
Slik begynner boken  ”Operasjon asfalt”, som instituttleder for Barentsinstituttet ved UiT Norges arktiske universitet i Kirkenes, Marianne Neerland Soleim, mottar pris for på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i dag. I boken avslører hun at norsk spionfrykt satte i gang en hemmelig og massiv tømming av krigsgraver i nord. I arbeidet som ledet fram til boken identifiserte hun også gravene til 4000 sovjetiske krigsfanger, noe Putin sendte henne en personlig takkehilsen for.

Svært glad                          
– Jeg er svært glad for prisen, og den gir god motivasjon til å forske videre på fange- og okkupasjonshistorie. Operasjon asfalt er en glemt hendelse knyttet til den kalde krigens politikk, og jeg mener det er viktig å få frem den uverdige måten den ble gjennomført på og synliggjøre krigens kulturminner som er glemt, sier Marianne Neerland Soleim. At det er Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening som står bak prisen, setter hun ekstra stor pris på.

Kald krig
Navnet på boka kommer fra den omfattende hasteflyttingen av levninger etter døde sovjetiske krigsfanger som fant sted i 1951. De døde ble flyttet fra 88 lokale krigsgraver spredt over hele Nord-Norge til et felles krigsgravsted på Tjøtta på Helgelandskysten. Operasjonen var nær knyttet til den kalde krigens politikk, og var et resultat av mistenksomhet og frykt for russisk spionasje fra norsk side.

Sterke reaksjkoner
I boka skriver Soleim om årsakene til at sovjetiske krigsfanger døde, det norsk-russiske samarbeidet vedrørende flyttingen av gravene, gjennomføringen av selve «Operasjon asfalt» samt de stkerke reaksjonene fra lokalsamfunn og andre.
– Levningene ble ikke behandlet med respekt, og til lokalavisene fortalte folk om groteske forhold da kroppsdeler ble lagt synlig for alle før de til slutt ble stappet i asfaltsekker for å bli fraktet bort, sier UiT-historikeren

Fornøyd forlegger
Da boken kom ut i 2016 fikk den svært gode kritikker, og forlegger Elisabeth Johansen i Orkana forlag er svært fornøyd med at den nå også høster en prestisjetung pris.

- Vi er glade og stolte over å være forlegger for denne boka – vi er imponert over det særdeles omfattende forskningsarbeidet som ligger i bunnen her, og over Marianne Neerland Soleims evne til å formidle dette tunge temaet på en interessevekkende og god måte, sier Elisbaeth Johansen.

Lovende
Prisene er et samarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Prisene tildeles lovende forfatter- og oversetterskap som er i etableringsfasen. Vedkommende må ha en ny utgivelse det foregående året for å komme i betraktning. Prisene er på 50 000 hver og dekkes likt av Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Les også: Amerikansk interesse for sovjetisk krigshistorie

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content