UiT har brutt konsesjonsplikten

UiT Norges arktiske universitet har brukt videoopptak av pasienter i undervisning uten å sikre dataene godt nok og uten nødvendig konsesjon. Ingenting tyder på at sensitiv informasjon har kommet på avveie.
Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 12.05.17 00:00 Oppdatert: 12.05.17 15:00

Både profesjonsutdanninga i medisin og fem andre helseutdanninger ved UiT har gjennomført videoundervisning som krever konsesjon. I november i fjor ble det oppdaget at UiT ikke har nødvendig konsesjon, og feilen ble umiddelbart meldt inn til Datatilsynet.

– Vi er svært bevisste når det gjelder å ha nødvendige konsesjoner innen forskning, men har dessverre ikke vært like bevisste når det gjelder undervisning. Dette må vi bare beklage på det sterkeste, sier Inger Njølstad, prodekan for utdanning i medisin og odontologi ved UiT.

Studentene har dessuten de senere årene kunnet bruke eget utstyr til videoopptak, og videoene kan utilsiktet ha blitt lagret i eksterne skytjenester på nett. Fra 2012 er det gjort mer enn 4 000 videoopptak med pasienter eller simulerte pasienter (rollespill). Opptakene er imidlertid blitt slettet fortløpende, i henhold til retningslinjene, og det eksisterer ingen oversikt over deltakerne. Derfor er det ikke mulig for UiT å informere involverte pasienter direkte.

– Vi beklager situasjonen som har oppstått, spesielt overfor de som har latt sin konsultasjon bli filmet for å bedre kvaliteten på utdanningen til våre studenter, sier Njølstad.

Risikoen for at sensitive personopplysninger kan ha kommet på avveie, er imidlertid liten. Da problemet ble oppdaget, ble involverte studenter bedt om å slette videomateriale som eventuelt hadde blitt lagret eksternt. De fikk også informasjon om hvordan dette skulle gjøres på en sikker måte.

De fleste videoopptakene det gjelder, har fokus på studenters kommunikasjon med pasienter, og er blitt brukt i gruppeundervisning for å forbedre studentenes kommunikasjonsferdigheter. UiT har rutiner som har sikret at pasientene har gitt sitt samtykke til bruk av opptak i undervisningssammenheng. Studentene har for øvrig taushetsplikt. 

All undervisningsaktivitet av denne typen ble stanset umiddelbart da feilen ble oppdaget, og UiT satte samtidig i verk undersøkelser for å finne ut mest mulig om saken. Etter at avvikshåndteringen er blitt ferdigstilt, har UiT sendt Datatilsynet utfyllende informasjon, og jobber nå med å utarbeide søknad om konsesjon. Målet er å kunne ta i bruk video i undervisninga igjen fra høsten.

Se også utfyllende nyhetssak:

Studenter oppdaget problematisk bruk av video

 

Kontaktpersoner:

Stig Ørsje, IT-direktør:
Tlf. 77644101, mobil 90171916, stig.orsje@uit.no 

Dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet:
Tlf. 77644764, mobil 90616118, arnfinn.sundsfjord@uit.no 

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 12.05.17 00:00 Oppdatert: 12.05.17 15:00
Vi anbefaler