Fagnytt i nord nr 1 / 2017

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms og Senter for omsorgsforskning, nord fortsetter tradisjonen med å utgi Fagnytt i nord. Nyhetsbladet presenterer fagutviklingsprosjekter og forskning relatert til kommunal helse- og omsorgstjeneste, og distribueres til ansatte og ledere i alle kommunene i Nord-Norge.

Fra årsskiftet er det store endringer i ordningen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, også i

Nord-Norge. Vi har gitt ordet til seniorrådgiver Siw H. Myhrer i Helsedirektoratet, og hun beskriver blant annet deler av denne prosessen, og hvilke krav som nå blir stilt til vertskommunene og til utviklingssentrene.

Ellers kan du lese om et prosjekt gjennomført av UHT Troms, der målet har vært å heve kompetansen om kosthold og ernæring blant ansatte i tjenesten for personer med utviklingshemming. Prosjektet er en oppfølging av et pilotprosjekt fra 2015.

Bergsodden sykehjem i Harstad har gjennomført et ‘Frie-midler’ -prosjekt med målsetning om å bedre ernæringsstatusen for pasientene. Dette gjorde de blant annet ved å innføre lunsj og endre tidspunktet for måltidene.

Andre saker du kan lese om er ny forskning knyttet til effekter, muligheter og begrensninger av reformer inspirert av New Public Management (NPM) i sykehjem, og en omtale av ‘Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten’ som Helsedirektoratet nylig har publisert.

Les mer: Fagnytt 1 2017 web.pdf

På Twitter   #norgesarktiske