UiT med i nytt Senter for fremragende forskning

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

– Tildelinga er en stor tillitserklæring, mener professor Kenneth Ruud, som sammen med UiO skal lede et nytt Senter for fremragende forskning (SFF).

Rektor Anne Husebekk gratulerer Kenneth Ruud, Bjørn Olav Brandsdal og Kathrin Hopmann med nytt SFF. De har alle vært sentrale i arbeidet med å få det nye senteret. Foto: Karine Nigar Aarskog

Norges forskningsråd har tildelt 10 nye forskningsmiljøer status som Senter for fremragende forskning (SFF). Et av de nye sentrene som blir opprettet, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, er delt mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT). UiO er prosjekteier, og senteret får midler til å drive i 10 år.

Professor Trygve Helgaker ved UiO er leder for senteret de første fem årene, men 80 prosent stilling i Oslo og 20 prosent i Tromsø. Professor Kenneth Ruud ved UiT tar så over som senterleder de neste fem årene, med 80 prosent stilling i Tromsø og resten i Oslo.

Skal utvikle nye beregningsmetoder

Senteret skal gi viktige bidrag til forståelse av molekylenes biologi, kjemi og fysikk. Senteret vil utvikle nye beregningsmetoder som kan håndtere systemer med opp til millioner av atomer. Et mål er å forstå og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold. Først nå er det teknisk mulig å sette opp avanserte eksperimenter som kan undersøke tilsvarende virkelige systemer andre steder i verden.

– Dette er fantastiske nyheter, og vil gjøre det mulig for oss å arbeide med beregningsutfordringer knyttet til noen av verdens største infrastrukturer, hvor molekyler og materialer vil utsettes for ekstremt sterke elektromagnetiske felt og pulser som er så korte at vi nesten kan følge elektronenes bevegelser, forteller Kenneth Ruud.

Han mener tildelinga er en stor tillitserklæring, dels fordi de har levert forskning på det høyeste internasjonale nivå i de 10 årene The Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) ved UiT var i drift. Men også fordi det internasjonale fagpanelet som vurderte SFF-søknaden mener at de har identifisert nye, viktige problemer hvor de kan komme med banebrytende resultater.

Et lagarbeid

Professor og prorektor ved UiT, Kenneth Ruud, er veldig glad for det nye Senteret for fremragende forskning. I 2022-27 skal han selv lede senteret. Foto: Randi Solhaug
Senteret er oppkalt etter den norske fysikeren Egil A. Hylleraas (1898–1965), som var så begavet at han ble håndplukket av Albert Einsteins samarbeidspartner for å løse de vanskeligste problemene i kvantemekanikken. Hylleraas bekreftet den generelle gyldigheten av kvantemekanikken i 1928. Med utviklinga av stadig raskere datamaskiner er metodene hans mer aktuelle enn noen gang, og de kan nå anvendes på store molekyler og gi langt mer nøyaktige resultater enn andre metoder.

– Denne søknaden er et lagarbeid og bygger på det gode samarbeidet vi har hatt med UiO gjennom mange år. Jeg vil takke alle de i Oslo og Tromsø som har arbeidet med søknaden for en fantastisk innsats. Ikke minst professor Trygve Helgaker som har gjort en kjempejobb med denne søknaden, sier Kenneth Ruud, som også er prorektor for forskning ved UiT.

– Jeg vil legge vekt på den store suksessen som CTCC har vært i samarbeidet mellom Tromsø og Oslo — og at vi er meget glade for å kunne bygge videre på dette med Hylleraas-senteret. I det hele tatt bør vel det kanskje være en inspirasjon også for andre miljøer, med et forpliktende samarbeid mellom fremragende forskningsgrupper på forskjellige universiteter, sier professor Trygve Helgaker ved UiO.

Hylleraas-senteret vil også gi muligheter for å bringe inn nye, unge og dyktige medarbeidere, noe som også vil bidra til å nå de ambisiøse målene de har satt for senteret. 

– Nå gleder vi oss bare til å komme i gang med forskningen, avrunder de to professorene.

På Twitter   #norgesarktiske