Hvor mye innflytelse har urfolk i Arktis – egentlig?

Alle urfolk som tilhører Arktis har en plass i Arktisk Råd. Men hvor mye reell innflytelse har de – egentlig?
Moe, Trude Haugseth
Publisert: 20.01.17 00:00 Oppdatert: 20.01.17 11:08
Tromsø

Under konferansen Arctic Frontiers skal det torsdag holdes et arrangement om hvordan man best kan samarbeide internasjonalt for å beskytte det arktiske økosystemet. Med et spesielt fokus på hvor mye innflytelse Arktis’ urfolk har – egentlig.

Urfolk i Arktisk Råd

Hvor stor innflytelse har egentlig urfolk i Arktis, spør Margherita Poto, forsker ved K.G. Jebsen-senter for havrett ved Det juridiske fakultetet, UiT. Foto: Trude Haugseth Moe.

Seks internasjonale urfolksorganisasjoner har status som «permanente deltakere» i Arktisk Råd.

Det mellomstatlige rådet  - med hovedkvarter i Tromsø - har i to tiår nå vært et viktig organ for samarbeid om bærekraftig utvikling i Arktis. Medlemsnasjonene er Canada, Danmark med Færøyene og Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. 

- Er ikke beslutningstakere

Men hvor mye reell innflytelse har egentlig urfolkene?

Margherita Poto, postdoktor ved Det juridiske fakultet ved UiT, forsker på i hvilken grad urfolk har muligheten til å påvirke og få igjennom sine synspunkter og forslag.

– Urfolkenes representanter er permanente deltakere i rådet. Men de er ikke beslutningstakere -  det er det de åtte arktiske medlemsstatene som er, understreker Poto.

Bare innflytelse på papiret? 

 – Og i hvilken grad samarbeider faktisk regjeringen i hvert enkelt medlemsland med sine urfolk? spør hun.

 – Det fins en sjanse for at urfolk har innflytelse bare på papiret, mener den italienske forskeren i rettsvitenskap.

Samene hovedfokus

Postdoktoren har et hovedfokus på samene i Norge i sitt forskningsprosjekt, men er også åpen for et sammenlignende perspektiv, dersom hun finner gode eksempler på graden av deltakelse til et annet urfolk.

Hva kjennetegner god styring? 

Arctic Frontiers-arrangementet Poto har ansvaret for- som kalles et ekspertmøte - skal også gi en oversikt over modeller for gode styresett for Arktis.

Poto forteller at de vil diskutere hva som kjennetegner god styring og godt samarbeid: Hvilke prinsipper ligger til grunn - hvilken deltakelse fra de forskjellige gruppene, hvilket grunnlag for innsyn bør det være?

Mer om dette kan du altså få vite torsdag, under Arctic Frontiers. 

Moe, Trude Haugseth
Publisert: 20.01.17 00:00 Oppdatert: 20.01.17 11:08
Tromsø
Vi anbefaler