Lagde datamodell for vindkraft

Fysiker Muhammad Bilal har forsket på vindenergi ved Nygårdsfjellet vindpark.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 09.01.17 15:00 Oppdatert: 10.01.17 10:53

Vindpark
Nygårdsfjellet vindpark med sine 14 vindtubiner produserer årlig en energimengde som tilsvarer normalforbruket til ca 5200 norske husstander. Foto: Fortum

I et fjellområde øst for Narvik, nær svenskegrensa ligger Nygårdsfjellet vindpark. 14 vindmøller er satt opp på Nygårdsfjellet siden 2005 og troner nå 80 meter over bakken der de transformerer østlige vinder fra Sverige til ren energi. På Svensk side ligger den 330 kvadratkilometer store innsjøen, Torneträsk, som løper 60 kilometer østover i Sverige. Innsjøen er omkranset av fjell opp til 2000 meter, og fungerer som en trakt for vinden.

Nygårdsfjellet vindpark ligger plassert i en naturlig trakt i terrenget, øst for Narvik, der vindene fra Torneträsk i Sverige trekker forbi vindparken og ned mot Ofotfjorden. Illustrasjon: Nordkraft
Lufta kjøles ned over de høye fjellene i nord og sør, synker ned mot Torneträsk, setter fart vestover, passerer Nygårdsfjellet (420 moh) med sine vindturbiner og videre nedover dalen mot Ofotfjorden 9 kilometer i vestlig retning.

Fysiker Muhammad Bilal, ved UiT-Norges arktiske universitet har analysert vindens adferd i dette området og har anvendt ulike datamodeller som redskap til å forstå vindens styrke og retning ut fra terreng og geografi.

- Målet med oppgaven min var å kunne kartlegge energipotesialet for vindkraft basert på terrengets utforming, og da særlig der det er et komplekst terreng med mye fjell og daler forteller Bilal. Med denne kunnskapen kan vi også forstå bedre hvor fremtidige vindmøller kan bygges og hvordan de bør plasseres i terrenget for maksimal utnyttelse.

 

Vindrosene viser retning og hastighet på vinden, målingene her viser at vinden for en stor del kommer fra øst og har mest fart på vinteren. Illustrasjon: Muhammad Bilal

Vindmålingene ble utført av Nordkraft Vind i perioden mai 2008 – april 2009 og ble senere analysert av Muhammad Bilal. Han utforsket styrke og retning på vinden, samt mønster og tidsintervaller. Målingene viste at de kraftigste vindene oppstår i vinterhalvåret når det er kaldt.

Vindmålingene ble utført av Nordkraft ved hjelp av en vindsensor, et anemometer plassert på toppen av vindturbinens kropp. Foto: Nordkraft

Disse vindmålingene brukte Bilal, sammen med værdata fra European Centre for Medium –Range Weather Forecast, til å utvikle værmodeller som gir en bedre forståelse av hvordan vind og temperatur påvirker vindmøllene og energiutbyttet. Modellene har vist seg å gi godt samsvar med faktiske målinger og kan estimere vindstyrke og energipotensiale både i mikroskala, med 200 meters presisjon og makroskala, det vil si flere kilometers presisjon.

-Noe av de jeg er mest fornøyd med etter dette prosjektet, er at vi fikk installert og brukt forskningsverktøyet Weather Research and Forecasting model (WRF) lokalt i forskningsgruppen for energi og klima i Tromsø. Dette er et åpent og velkjent verktøy utviklet av forskere verden over med National Center for Atmospheric Research (NCAR), fra Colorado i USA, som en sentral bidragsyter. Med dette verktøyet på plass, og regnekapasiteten til supercomputeren ved UiT, Stallo, så kan vi utføre avansert værforskning til mange anvendelser og disipliner, avslutter Bilal.

Muhammad Bilal har tatt en Bachelor- og en Mastergrad i telekommuniksjon i henholdsvis Pakistan og Tyskland før han nå har fullført en doktorgrad ved UiT-Norges arktiske universitet. Foto: Privat

Muhammad Bilal forsvarte sin avhandling 25 november 2016, tittel på arbeidet var: «Wind Energy at Nygårdsfjellet – Norway»

Veiledere var Yngve Birkelund, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, UiT og Guillermo Araya, Texas tekniske universitet, USA.

Les mer:
Muhammad Bilal sin doktorgradsavhandling: MUNIN, UiT vitenarkiv
Nygårdsfjellet vindpark
Nordkraft har solgt vindmølleparken på Nygårdsfjellet

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 09.01.17 15:00 Oppdatert: 10.01.17 10:53
Vi anbefaler