RVTS-konferanse: På flukt i nord

12.10.16 Håkon Fottland
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging feirer 10-år, Tromsø 29.-30. november 2016

RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging jubilerer.

Hovedfokus for konferansen er dagens flyktningsituasjon, spesielt med henblikk på helse og menneskerettigheter. Nord-Norge har i det siste mobilisert sterkt for å ivareta mennesker på flukt. Å være på flukt er imidlertid ikke nytt for oss i nord. Konferansen tar sikte på å se dagens situasjon i lys av erfaringer fra tvangsevakueringen under andre verdenskrig.

Tromsø, 29.-30.november 2016

Lenke til program og påmelding - påmeldingsfrist 01. november

Om akademisk dugnad ved UiT

RVTS Nord er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet på områdene:

  • Traumer og traumatisk stress, herunder psykososial beredskap
  • Vold og overgrep, inkludert vold i nære relasjoner
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Lenke til folder med oversikt over ressurser

På Twitter   #norgesarktiske