Satsning på førsteårsstudenter ga resultater

Førsteårs-studentene som begynte på jusstudiet i fjor høst, fikk prøve ut et pilotprosjekt med en mer intens oppfølging helt fra de fikk studieplassen. Det har gitt resultater.
Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 03.06.16 00:00 Oppdatert: 07.06.16 10:23
Tromsø

De har satset på tett oppfølging av førsteårsstudentene og får ros av studentene sine i evalueringa av prosjektet. Lena Bendiksen (t.v.) og Kristine Korsnes er prosjektleder og medlem i prosjektgruppa for Jurfaks fyrtårnsprosjekt "Kompetanse og læringsutbytte" som nå har vært gjennom sitt første år. Foto: Trude Haugseth Moe

Det juridiske fakultetet var det første fakultetet som fikk UiTs fyrtårnsmidler for fornying av deler av undervisninga i 2015. Deler av Fyrtårnsprosjektet «Kompetanse og læringsutbytte» har nå blitt evaluert av studentene selv ved hjelp av et omfattende spørreskjema, og tilbakemeldingene er svært positive.

– Studentene melder for så vidt fortsatt om at det er ganske overveldende å komme fra videregående skole der du blir «holdt litt i hånda» til universitetet hvor du må klare deg mer selv. Men samtidig har de gitt veldig gode tilbakemeldinger på opplegget de har blitt møtt med – og det er vi veldig fornøyde med. Det ser ut til at oppstarten har gått litt lettere for de nye studentene, og det var jo nettopp en av intensjonene våre, sier Lena Bendiksen, prosjektleder for satsningen og professor ved Det juridiske fakultetet ved UiT.

Fikk innføringskurs på nett

Det nye opplegget til jusstudentene har blant annet bestått av et digitalt innføringskurs med videosnutter med info om studiet som de får tilgang til så snart de får tilbud om studieplassen. Ideen var at de kunne møte litt mer forberedet på hvordan studiet fungerer, hva som forventes av dem og hva juridisk metode egentlig er.

Studentene rapporterte at det digitale innføringskurset de fikk var veldig nyttig. 80 prosent av studentene hadde sett kurset, og 88 prosent av disse mente det var i stor eller i noen grad nyttig.

Innleveringer nærmest fordoblet

 De ferske studentene har også fått mer undervisning i små begynnerkollokviegrupper med tett oppfølging, og et sterkere fokus på skrivetrening, noe som er en viktig del av jusstudiet.

– Skrivetreningen ser ut til å ha gjort studentene mer trygge på å skrive, og antall studenter som leverer inn frivillige øvingsoppgaver har nærmest doblet seg sammenlignet med tidligere år, forteller en entusiastisk Lena Bendiksen.

 – Det er dette studentene lærer aller mest av, så det er kjempeviktige resultater for oss, understreker hun.

Studentene har også jobbet med å lese gjennom og gi tilbakemeldinger på sine medstudenters oppgaver.

Det har gitt mersmak. Hele 90 prosent av studentene svarte at det hadde vært nyttig å lese andres oppgaver.

 – Det er kjempebra at studentene har sett nytten i dette. Det er viktig at de blir vant til å vurdere andres tekster fordi det gjør at de etter hvert også kan se sine egne tekster med mer kritiske øyne. I tillegg ser vi at dette ufarliggjør skriveprosessen litt og skaper en samarbeidskultur blant studentene  – noe vi absolutt etterstreber på studiet, sier universitetslektor og avdelingsleder for første avdeling, Kristine Korsnes.

 Begynner i små grupper

En annen ting studentene har gitt gode tilbakemeldinger på, er ordningen med begynnerkollokvier. 80 prosent av studentene fulgte begynnerkollokviene, og 80 prosent oppga at det i stor grad hadde vært nyttig. Studentene fikk en rolig start i trygge omgivelser i små kollokviegrupper før de store felles forelesningene med over 200 studenter, startet opp. Gruppene vedvarte helt ut i andre semester og har vært et fast holdepunkt for de nye studentene. 

Fakultetet har ansatt seks viderekomne studenter som ledere av begynnerkollokviene –  under tett  oppfølging fra lærerne – og Kristine Korsnes forteller at lederne har fått kjempegode tilbakemeldinger fra studentene.

– Både studentene og vi er utrolig fornøyde med den jobben gruppelederne har gjort, sier Korsnes.

Tanken bak at det er studenter som leder gruppene, har vært at terskelen for å stille «dumme» spørsmål blir lavere, og at de viderekomne studentene nylig har vært i samme situasjon og kanskje vet mer hvor skoen trykker for førsteårsstudentene.

Spør studentene

Alt i alt så ser fyrtårnsprosjektet på Jurfak altså ut til å gi mange av de effektene man ønsket. Tiltakene i prosjektet har vært gjort på grunnlag av tidligere undersøkelser der studentene ble spurt hva de kunne ha ønsket seg som nye studenter og hva som kunne forbedres.

Men arbeidet er ikke over. Nå skal fyrtårnsprosjektet inn i sitt andre og siste år, og til neste studieår blir opplegget ytterligere forbedret og spisset –  etter dette årets evalueringer.

 – Nå jobber vi blant annet med å gjøre justeringer på innføringskurset med nye videoer – inkludert intervju med studenter og en omvisning på fakultetet, smiler Bendiksen.

Vil fortsette å forbedre seg

Prosjektet har også hatt andre ringvirkninger - faget strafferett på 4. avdeling jus skal blant annet gjennomgå store endringer fra høsten av. I tillegg forsøker studiet å videreføre fokuset på skriving inn på de øvrige avdelingene, slik at flere studenter skal levere øvingsoppgaver og samarbeide om skriving også der.

Vi vil bare fortsette å forbedre oss - til beste for studentene, avslutter  jusprofessoren.

 

 

Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 03.06.16 00:00 Oppdatert: 07.06.16 10:23
Tromsø
Vi anbefaler