– Jubileet skal samle UiT


Etter alle fusjonene er jubileumsåret i 2018 en fin anledning til å samle UiT Norges arktiske universitet og skape en felles identitet, mener prosjektleder Nora Kiil.

– Jeg er glad for å ha fått oppdraget, sier prosjektleder Nora Kiil. Foto: Karine Nigar Aarskog

Prosjektleder Nora Kiil skal jobbe ved UiT fram til mars 2019. Foto: Karine Nigar Aarskog

– Det skorter ikke på ideer og ønsker om hva vi kan gjøre. Det blir heller en utfordring å klare å begrense seg, sier Nora Kiil.

1. mars begynte hun i et treårig engasjement som prosjektleder ved UiT, med ansvar for planlegging og gjennomføring av jubileumsåret 2018. Da er det 50 år siden det ble vedtatt å opprette et universitet i Tromsø.

– Jubileet skal markeres gjennom hele året, med en hovedmarkering 28. mars, som er den datoen vedtaket ble gjort i Stortinget, sier Kiil.

Glad og ydmyk
Kiil har lang erfaring innenfor arrangementer og kulturliv, og har et stort nettverk. Blant annet har hun vært kulturhussjef i Tromsø, prosjektkoordinator for Grunnlovsseilasen i 2014 og prosjektansvarlig for Sjakk-OLs kunstneriske profil i 2014. 

Les også: Nå skal nordlendingene ENDELIG fram til Eidsvoll

Hun gleder seg over å ha fått ansvaret for 50-årsjubileet.

– Det er interessant å komme innenfor veggene her på UiT, kjenne på pulsen og få kjennskap til alt som foregår her. UiT har hatt en enorm betydning for utviklingen, ikke bare i Tromsø, men i hele regionen. Jeg er ydmyk i forhold til å bli en del av en så viktig institusjon, sier Kiil.

Hun legger likevel ikke skjul på at det vil være utfordrende å skulle planlegge et jubileum for en så stor og sammensatt organisasjon.

– Det er kanskje ikke alle innenfor UiT som har et like stort eierskap til jubileet. Det er en utfordring vi må jobbe med. Jubileet er en god anledning til å knytte de ulike campusene og miljøene tettere sammen og skape en felles identitet, særlig etter den siste fusjonen, sier Kiil.

Anne Lise Sollied og Konsen kammerorkester underholdt på årets årsfest, 31. mars. Foto: Lars Åke Andersen

Anne Lise Sollied og Konsen kammerorkester underholdt på årets årsfest, 31. mars. 

Foto: Lars Åke Andersen

Vil ha studentene med
Hun er opptatt av at jubileet skal synliggjøre bredden i det som skjer ved universitetet, både faglig og geografisk.

– Derfor er det viktig at alle kommer med innspill. I denne fasen ønsker vi gode ideer fra ansatte, studenter, fakulteter og samarbeidspartnere, sier prosjektlederen.  

Det er ifølge Kiil naturlig at det i løpet av jubileumsåret arrangeres noen større markeringer som UiT samlet er ansvarlig for, men at de ulike campusene også lager egne markeringer som kommer innunder jubileet. Hun ønsker særlig å involvere studentene.

– Uten studenter, intet universitet. Blant annet kan vi se på formen til årsfesten, og hvordan vi kan gi spesielt studentene og de som holder til på andre campus enn i Tromsø, et større eierskap til den. Kanskje bør hver campus lage en fest de også, sier Kiil.

Løfter fram begivenheter
Kiil hadde nylig sitt første møte med jubileumskomiteen, som ledes av rektor Anne Husebekk og har representanter fra studentene og ulike fagmiljøer ved universitetet. På møtet deltok også Inger Stray Lien som delte sine erfaringer fra da hun var jubileumsgeneral for 200-årsjubileet til Universitetet i Oslo, i 2011.

– Det er ikke meningen at vi skal lage en kopi av det jubileet, men vi har fått gode råd og tips for hvordan vi kan gjøre vårt arbeid, sier Kiil.

Nå holder hun på med å lage et årshjul der hun plotter inn alle faste arrangementer som det kan være naturlig å ha med under en jubileumsparaply. Blant annet har Polarmuseet 40-årsjubileum i 2018.

– Det er hele tiden mye som skjer, og tanken er at slike arrangement ikke skal kollidere med det vi planlegger for jubileumsåret, men heller løftes opp og synliggjøres som en del del av jubileumsfeiringen, forklarer Kiil.

Positive partnere
Hun har allerede vært i kontakt med noen av samarbeidspartnerne til UiT, og har foreløpig bare fått positive tilbakemeldinger på at de ønsker å være med og markere jubileet. Blant dem er Festspillene i Nord-Norge og NOSO. Dessuten har festivalsjef i TIFF, Martha Otte, foreslått at jubileet kan ha kick-off under TIFF, som arrangeres i Tromsø i januar hvert år.

– Vi bør også vurdere å ha et arrangement mot slutten av året. I tillegg vil faste begivenheter som Vin & Viten på Tromsø museumLørdagsuniversitetet og Forskningsdagene få et ekstra fokus i jubileumsåret, sier Kiil.

Det kan også bli aktuelt å benytte seg av det nye forskningsskipet ”Kronprins Haakon”, som skal stå ferdig høsten 2017.  

Les også: Nytt forskningsskip gir nye muligheter

Det er foreløpig satt av tre millioner kroner til 50-årsjubileet.

På Twitter   #norgesarktiske