EUA Webinar: Refugees welcome map

15.03.16 Håkon Fottland

Nettseminar om mottak og integrering av flyktningar - studenter og forskarar -  i europeisk høgare utdanning, 23.mars 2016

European University Association (EUA) arrangerer nettseminar om  EUA sitt interaktive Refugees Welcome Map som viser fram aktiviteter som er igangsett i høve til flykningekrisa. Per idag har meir enn 150 institusjonar i 29 land lagt inn ymse aktivitetear på kartet.

Nettseminaret vert arrangert 23 March 2015, kl 14:00 CET

Lenke: Meir informasjon, førebels program

Lenke: Registrering til nettseminaret, innan 21 March 2016.

 

På Twitter   #norgesarktiske