Grenseløst musikksamarbeid

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Denne konserten brukte musikerne bare tre kvarter på å øve inn!

Musikkstudenter og ansatte stilte med huskonsert på konservatoriet onsdag ettermiddag. Alle foto/video: Karine Nigar Aarskog

Musikkstudenter og ansatte stilte med huskonsert på konservatoriet onsdag ettermiddag. Alle foto/video: Karine Nigar Aarskog

–  Vi hadde svært kort tid. Men det var nok til å produsere et godt resultat, sier prodekan for utdanning ved Musikkonservatoriet ved UiT, Zafer Özgen.

Konserten er et resultat av at konservatoriet denne uka har hatt besøk av ansatte og studenter fra Rimsky-Korsakov Konservatoriet i St. Petersburg og det statlige konservatoriet i Petrozavodsk.

Møter nye mennesker
De har arrangert en flere dager lang workshop, med diskusjoner om blant annet klassisk musikk, jazzimprovisasjon, folkemusikk og tradisjonelle instrumenter. Og de har holdt et par spontane huskonserter. Som da rundt 20 studenter og ansatte fra de tre institusjonene brukte tre kvarter på å øve inn Terry Rileys verk, In C. Og framførte det rett etterpå, i konsertsalen på konservatoriet.

– De aller fleste møtte dirigenten for første gang i dag. Det er veldig viktig at studentene får slike erfaringer, for sånn er det å jobbe som utøvende musiker. Utdanningssituasjonen er mye tryggere, for der arbeider de mye én til én og utvikler sitt potensial over flere år. I en jobbhverdag må man samarbeide med nye mennesker hele tiden, ofte med en annen bakgrunn og kultur og et annet språk, og de har kort tid, forklarer Özgen.

Hør et lite utdrag her: 

En vanskelig musikkverden
Özgen forteller at ukas workshop har vært viet til å utforske hva de ulike institusjonene gjør for å dyrke det individuelle uttrykket til hver student og hvordan studentene motiveres til å ta sjanser og kreve sin plass i musikkverden. De tre konservatoriene har laget en felles problemstilling; hvordan musikere skal klare å utvikle sin kunstneriske individualitet i en stadig mer globalisert musikkverden.

– Selv om de er på et høyt nivå, er det vanskelig for studenter å utvikle sin egen signatur, og det er bare et fåtall som har mulighet til å utøve sin kunst og overleve, sier Özgen.

Regina Glazunova (t.v.), Zafer Özgen og Anna Alyabyeva er alle glade for samarbeidet.

Regina Glazunova (t.v.), Zafer Özgen og Anna Alyabyeva er alle glade for samarbeidet.

Glad for initiativet
Takket være 300 000 kroner i såkalte såkornmidler fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har de tre institusjonene inngått et samarbeid om et pilotprosjekt for å styrke musikkutdanningene.

– Håpet er at en slik interaksjon vil gjøre at vi lærer av hverandre og kan styrke hverandre. Vi har ulik musikkultur og pedagogisk kultur, men alle yter stor respekt og blir imponert av hverandres ferdigheter, sier Özgen.

– Dette prosjektet er veldig viktig og viser et høyt profesjonelt nivå hos både ansatte og studenter. Vi er takknemlig for at Musikkonservatoriet her i Tromsø har tatt dette initiativet og at vi får mulighet til å jobbe sammen. Det er viktig for fremtidige studenter, sier viserektor ved det statlige konservatoriet i Petrozavodsk, Anna Alyabyeva.

Utvikler forståelse
Også SIU mener et slikt internasjonalt samarbeid er viktig. Seniorrådgiver Herdis Kolle forteller at et viktig kritierium for å få støtte er at institusjonene eller fagmiljøene som skal samarbeide utfyller hverandre når det gjelder kunnskap og kompetanse slik at de kan lære av hverandre og sammen utvikle utdanningstilbud som har bedre kvalitet enn det de ville ha fått til alene.

– Det er nettopp i dette perspektivet samarbeidet mellom musikkonservatoriene i Tromsø og Russland er relevant. Internasjonalt samarbeid kan føre til bedre kvalitet i utdanninga, både når det gjelder faglig innhold og det å utvikle forståelse for kulturer og væremåter som er ulike vår egen. Samarbeid med Russland er blant annet viktig for å utvikle felles kunnskap om felles utfordringer, sier Kolle.

Godt samarbeid
UiT har lange tradisjoner med å samarbeide med de to konservatoriene. Det er over 20 år siden den første samarbeidsavtalen med det statlige konservatoriet i Petrozavodsk ble undertegnet, og det eksisterer også en intensjonsavtale med Rimsky-Korsakov Konservatoriet i St. Petersburg fra tidligere.  

– Vi har hatt flere russiske studenter på bachelor- og masternivå på utveksling. Noen av dem har spilt instrumenter som vi har manglet og som har bidratt positivt til miljøet og gitt oss større ensembler av strykeorkester, forteller Özgen.

På svært kort tid hadde musikerne øvd inn musikk til det som ble en flott konsert.

På svært kort tid hadde musikerne øvd inn musikk til det som ble en flott konsert.

På sikt er målet å få på plass et langvarig samarbeid der studenter ved UiT kan ta ett semester ved et av de russiske konservatoriene og få det godkjent, og motsatt.

– Det er veldig viktig for alle universitet å åpne opp for nye tradisjoner, ny musikk og nye ideer. Utdanningstradisjonene våre er forskjellige, men det studentene våre har felles er at de er talentfulle, med sine egne emosjonelle uttrykk, sier sjef for internasjonale relasjoner ved Rimsky-Korsakov Konservatoriet i St. Petersburg, Regina Glazunova, før hun legger til:

– Musikk er musikk.

På Twitter   #norgesarktiske