Hvordan forstå migrasjon?

I lys av flyktningestrømmen til Europa, inviterer UiT til et dagsseminar om migrasjon. Hva vet vi, og hva trenger vi mer kunnskap om?
Aarskog, Karine Nigar Publisert: 01.02.16 12:00 Oppdatert: 21.03.16 16:08
Tromsø Kirkenes
Sør-Varanger kommune har tatt imot over 5000 flyktninger de siste månedene. Nå er grensekontrollene skjerpet. Foto: Unni Sildnes.

Sør-Varanger kommune har tatt imot over 5000 flyktninger de siste månedene. Nå er grensekontrollene skjerpet. 

Foto: Unni Sildnes.

– Migrasjon er ikke noe nytt. Det er noe som har pågått lenge, og som vi har merket godt særlig i nord. Vi ønsker å bidra til å sette det som skjer i dag inn i en større historisk ramme enn det øyeblikksbildet vi har nå, sier viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland.

Sveinung Eikeland er viserektor ved UiT. Foto: Karine Nigar Aarskog

Sveinung Eikeland er viserektor ved UiT. Foto: Karine Nigar Aarskog

Rektoratet ved UiT har derfor tatt initiativ til et fagseminar i Kirkenes tirsdag 9. februar. Det skal ledes av Eikeland og åpnes av rektor Anne Husebekk. Blant de som skal snakke er ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen.

– Det er bra at UiT tar tak i det samtidige som skjer rundt oss. Det kan ikke bli for mange av denne type seminar, for flyktningeproblematikken er en stor del av vår hverdag. Det er veldig bra at den også får en akademisk vinkling, og utløser forskning vi kan dra nytte av, sier Rafaelsen.

Stolt av innbyggerne
Sør-Varanger kommune har tatt imot 5 500 flyktninger i løpet av høsten.

– Vi står midt oppi dette, som ingen andre kommuner i Norge, og det er helt nødvendig å diskutere denne problematikken. At UiT er interessert i å være en samfunnsaktør i diskusjonen, er veldig positivt, sier Rafaelsen.

Til tross for at kommunen har måttet tåle et stort press, med tanke på kommunens størrelse og de mange flyktningene som har kommet, sier Rafaelsen at innbyggerne har håndtert situasjonen bra.

Rune Rafaelsen er ordfører i Sør-Varanger. Foto: Sør-Varanger kommune

Rune Rafaelsen er ordfører i Sør-Varanger.

Foto: Sør-Varanger kommune

– Jeg er stolt av hvordan befolkningen har taklet dette. Det har ikke vært én negativ demonstrasjon eller noen negative utsagn, alle har vært positive, sier han.

Han legger til at Norge lenge har hatt en beredskapsplan som baserer seg på hvordan man skal håndtere en massemigrasjon fra Russland, med utgangspunkt i en mulig atomulykke.

– Vår kommune, som er en grensekommune til både Russland og Finland, er nødt til å ha en beredskap, sier Rafaelsen.

Bør spille en stor rolle
Viserektor Sveinung Eikeland sier UiT ønsker å formidle kunnskapen som finnes om migrasjon i et nordområdeperspektiv, og samtidig se på hvilken måte den kan være relevant for hvordan man håndterer situasjonen, slik den er i dag.

– Jeg synes det er viktig at UiT tar initiativet til at slike saker blir diskutert. Som sektor har vi en viktig rolle i dette, sier Eikeland.

Fra UiT skal professor Jens Petter Nielsen snakke om det historiske perspektivet ved migrasjon mellom Russland og Norge, mens postdoktor Marit Aure skal gi et blikk på migrasjon i våre dager og snakke om hvor det trengs mer kunnskap. Førsteamanuensis Aleksandra Burtseva fra Murmansk State Arctic University skal holde innlegget ”Migration on the Kola North: actual problems and perspectives”. I tillegg deltar Fylkesmannen i Finnmark og politimesteren i Øst-Finnmark.

Se hele programmet her!

Eikeland mener UiT burde ha en enda større betydning i slike spørsmål, utover å være en arena for diskusjon:

– For eksempel bør flyktninger som allerede er under høyere utdanning bosettes nært UiT, slik at de kan få fortsette utdanningen sin så tidlig som mulig, i stedet for å bli sittende årevis på et mottak.  

Vi anbefaler