Vil bruke droner til å måle klimagass i luften

– Vi har utviklet en optisk mikrosensor for måling av metankonsentrasjonen i luft, forteller fysiker og fersk doktorand Firehun Tsige Dullo.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 13.01.16 09:00 Oppdatert: 22.08.16 13:44

Illustrasjon av metansensoren, laserlys (blå pil) sendes inn i et kammer som hele tiden fylles med luft fra omgivelsene. Interferens mellom "Reference arm" og "Sensing arm" forteller hvor høy metankonsentrasjonen er. Illustrasjon: Olav Gaute Hellesø

Metan er en drivhusgass som det er viktig å overvåke, det gjelder både menneskeskapte utslipp og gass som frigjøres fra naturlige kilder som tundra, våtmark og fra havet. Oppvarmingen av jordkloden frigjør stadig mer metangass fra naturlige kilder og øker behovet for måling av klimagassen. Dullo har designet en helt ny metansensor som er rimelig, liten og som er mer sensitiv enn eksisterende måleinstrumenter.

Sensor skal kunne festes på droner (RPAS -Remotely Piloted Aircraft Systems)
Målet med forskningen hans var å lage en sensor som kan kobles på en drone eller RPAS -Remotely Piloted Aircraft Systems, som det helst kalles. Forskerne ønsker å måle konsentrasjon av metangass over utilgjengelig områder som f.eks store våtmarksområder og den Sibirske tundra.

Firehun Tsige Dullo er fra Etiopia og startet sine studier med en Bachelor i mekanisk Engineering fra Etiopia og fortsatte med mastergrad og doktorgrad ved UiT- Norges arktiske universitet. Foto: Privat

Må tåle store temperaturendringer og gi løpende oppdateringer
– Vi har jobbet med å optimalisere optiske og termiske egenskaper for å få en sensor som både er sensitiv og nøyaktig og som i tillegg tåler store temperaturendringer, forklarer Dullo.

– Det som også er en viktig egenskap med sensorbrikken vår er at den kan måle real-time konsentrasjon av metan. Vi kan altså avlese data fortløpende etter hvert som sensoren forflyttes rundt i lufta, legger han til.

Sensorbrikke produsert i Barcelona
Forskerne har gjort optiske analyser og designet selve sensorbrikken, som er en mikrochip på 2x3 cm. Brikken ble produsert hos samarbeidspartnere i Barcelona og virker lovende i tester på laboratoriet. Det arbeides nå videre for å teste sensoren under RPAS-flyvning.

Firehun Tsige Dullo disputerte 10. desember 2015 med avhandlingen: "Methane Gas Detection with Waveguide Interferometers". Arbeidet ble utført i et samarbeid mellom Norut og UiT- Norges arktiske universitet. Veiledere var Olav Gaute Hellesø, Institutt for fysikk og teknologi ved UiT og Stian Andre Solbø, Norut. Doktorgradsarbeidet til Dullo har resultert i fire vitenskapelige artikler.

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 13.01.16 09:00 Oppdatert: 22.08.16 13:44
Vi anbefaler