Lov og rett «på ekte»


Endelig ute av lesesalen! 4. årsstudentene i rettsvitenskap har den siste måneden fått prøve seg i arbeidslivet. Møt Aleksander, som har fått et innblikk i livet som dommer i tingretten!

 Det juridiske fakultetet ved UiT- Norges Arktiske Universitet, er faktisk det eneste jusstudiet i Norge som tilbyr obligatorisk praksisplass for sine studenter. 126 studenter har forflyttet seg fra lesesal og teori til et mangfold av arbeidsplasser der jurister har sitt virke; på alt fra private advokatkontor, Nav og forvaltning til politi og domstoler.

Aleksander Sandtrøen prøver ut dommerstolen i Nord-Troms tingrett.  Kanskje vil han selv sitte her som dommer en gang?

Men hvordan har studentene hatt det der ute i «Virkeligheten»? Vi har besøkt noen av dem og laget en serie på tre nyhetsartikler, der dette er den tredje.

Aleksander Sandtrøen tar imot oss omgitt av store glassfasader og moderne design i Tromsø Tinghus.

I tingretten har han de siste fire ukene hjulpet dommerne i Nord-Troms tingrett i deres arbeidshverdag.

 Ordentlige personer bak

Han har fått varierte arbeidsoppgaver: blant annet har han skrevet utkast til kjennelser, straffeutmålinger, brev for dommere, og gjort rettskildesøk.

- Det mest utfordrende har vært å skulle levere et godt resultat som faktisk har betydning "på ekte". Det er faktisk ordentlige personer bak det vi gjør. Da vil man være 100 prosent fornøyd, det er ikke bare som å "slenge inn" en oppgave på studiet, forteller Aleksander.

 - Det artigste har kanskje vært når jeg har skrevet noe og så har dommerne brukt kjennelsen jeg har skrevet som den er. Da føler man at man har gjort nytte for seg, sier Aleksander.

 Møte med  menneskeskjebner

- Hva har gjort mest inntrykk?

Han tenker litt.

- Det har vært når man ser menneskeskjebnene i retten. Det var spesielt en sedelighetssak i nær familie, hvor barn var involvert. Familiemedlemmene satt mot hverandre i rettssalen, det var mye følelser og noen gråt. Det er tøft å se virkeligheten, det er ikke bare fiktive personer som på studiet, forteller Aleksander.

 Han mener at stemninga i rettssalen preger en, og man har den med seg når man skriver etterpå.

 Han synes også det er spesielt å få vite hva som egentlig har skjedd i en sak, i løpet av rettssaken. Man vet jo lite på forhånd om hendelsene rundt en sak, det blir ikke avslørt før vitnene snakker i retten.

Respekt for jobben

 Han har fått respekt for jobben som dommer.

- De må være maks konsentrerte hele tida under rettssakene for å kunne skrive en dom. Det er ofte detaljer som avgjør saker, og de må få med seg alt. Det er veldig krevende, sier jusstudenten.

 Oppholdet har gitt mersmak for Aleksander. Han kunne gjerne tenke seg å jobbe som tingrettsdommer en gang. Det er jobber som henger utrolig høyt og er vanskelige å få, men det er fint å ha et mål, mener Aleksander.

 Viktig å ta inn praksisstudenter

Også Bjørn Ivar Bendiksen, dommerfullmektig i tingretten, er fornøyd å ha praksisstudenter hos seg.

-    Det er veldig bra å ha praksisstudenter. Her får de et innblikk i hvordan domstolene fungerer i praksis. De får sett både dommere og advokater i aksjon under rettssaker og få også sett hva dommerne gjør når de ikke er i retten.

-    For tingretten er det positivt å få vist seg fram for studentene. Først og fremst er det hyggelig å li kjent med dem og få vise dem arbeidsplassen vår.  De letter også arbeidet vårt, ved å for eksempel finne ut av juridiske spørsmål vi ellers måtte ha gjort.

Bendiksen synes det er viktig å støtte praksisordninga, og håper enda flere vil gjøre det.

Ikke så skummelt som man trodde

Aleksander kunne gjerne tenkt seg å blitt litt lengre på Tinghuset. Han har hatt spennende dager i praksis og synes også det er litt trist å forlate et hyggelig arbeidsmiljø.

- Men det er fint å ta med seg at det ikke er så skummelt å gå ut i arbeidslivet som man kanskje trodde. Vi har opparbeidet oss kunnskap, og det føles godt, avslutter den engasjerte jusstudenten.

 

 

 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske