Arrangerer Arktis-konferanse i Singapore

Interessen for Arktis er så stor i Asia at det er nødvendig å diskutere arktiske anliggender ved ekvator, sier UiT-forskerne. 
Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 26.11.15 07:00 Oppdatert: 26.11.15 09:07

Drar fra vinter og mørketid i Tromsø til Singapore - for å diskutere Arktis. F.v. Piotr Graczyk fra HSL, Tore Henriksen og Christin Skjervold fra JCLOS/ Det juridiske fakultetet. Foto: Trude Haugseth Moe

K.G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS) ved UiT skal i starten av desember arrangere en konferanse om arktisk skipsfart – i Singapore!

– Interessen for Arktis er veldig stor i Asia, og det er viktig med godt samarbeid om bruken av arktiske farvann, sier Christin Skjervold, administrativt ansvarlig ved JCLOS, som er en del av Det juridiske fakultetet ved UiT – Norges Arktiske Universitet.

Balansere rettigheter og interesser

Konferansen heter «Governance of Arctic shipping» og dreier seg om rettigheter og forpliktelser i forbindelse med skipsfart i Arktis. Hvordan skal man balansere rettigheter og interesser i området?

Konferansen arrangeres i samarbeid med Center of International Law (CIL) ved National University of Singapore, som er et internasjonalt anerkjent forskningssenter. Fra UiT er det fire forskere som reiser; to doktorgradsstudenter og to professorer, fra HSL-fakultetet og JCLOS.

– Det er bra og viktig at vi har fått til dette samarbeidet med CIL, som er blant de fremste på internasjonal rett og havrett, sier Tore Henriksen, leder for K.G. Jebsen-senter for havrett ved UiT.

Stor interesse for Nordøstpassasjen 

At Nordøstpassasjen har blitt isfri, har gjort interessen for Arktis stor i Asia. Foto: Colourbox.

Forskerne ved JCLOS forteller om et behov for å finne løsninger på mange utfordringer man står ovenfor etter at Nordøstpassasjen – «snarveien» mellom Asia og Europa via Arktis – ble isfri (deler av året) i 2009.

Blant temaene på konferansen er for eksempel: Hvem har ansvaret ved ulykker? Fins det søk- og redningstjenester og -utstyr som kan nå dit i tide? Hvilke krav skal man stille til fartøyene som passerer i forhold til miljø, for eksempel for drivstoff og frakt? Hvilke verktøy, i form av lover og regler, har man for samarbeid?

Deltakere er både «brukerstater» som Korea, Kina og Singapore, og kyststatene rundt Arktis, som Russland, Canada, USA, de nordiske landene og Island.

Nødvendig å diskutere Arktis ved ekvator

Piotr Graczyk, stipendiat i statsvitenskap ved UiT, skal holde foredrag om rollen til Arktisk råd og hvordan de bidrar med regional kunnskap til de internasjonale organisasjonene, for eks. International Maritime Organization (IMO) som ligger under FN. Dette er også temaet i hans PhD-avhandling. 

Han mener konferansen er viktig for å etablere kontakt med asiatiske vitenskapsfolk som kan sikre et tettere forskningssamarbeid i framtida. Singapore er også en av observatørstatene i Arktisk Råd.

– Dette er faktisk en utmerket illustrasjon på at Arktis har blitt et globalt anliggende, og at det nå for tiden faktisk er nødvendig å diskutere arktiske anliggender ved Ekvator, sier Graczyk.

 – Jeg synes det er en ære å bli invitert til å presentere forskningen min for etablerte og anerkjente eksperter, og få knytte kontakter og utveksle idéer med folk som er interessert i samme temaer som meg, avslutter stipendiaten. 

Mange kontroversielle temaer

Jan Solski fra JCLOS skal holde foredrag i Singapore. Foto: UiT.

Jan Solski er stipendiat ved Det juridiske fakultetet/JCLOS. Han skal holde foredrag om russisk praksis ved regulering av skipsfart i Arktis. Alle foredragene på konferansen skal til slutt samles og utgis i bokform.

–Siden asiatiske stater har viktige interesser og relevante rettigheter innen shipping i Arktis, synes jeg det er et interessant initiativ å avholde en konferanse om arktisk skipsfart i en asiatisk stat., mener Solski.

Han utdyper at det ikke er noen hemmelighet at det eksisterer mange kontroversielle temaer når det gjelder regulering av arktisk skipsfart. Shipping er en global næring, og en konferanse som denne, i Singapore, gjør at forskjellige perspektiver møtes og påvirker hverandre.

– I tillegg må jeg jo si at uansett hvor glad man er i nordlyset, er desember en perfekt tid å bytte ut polarsirkelen med ekvator, smiler Solski.

 

Konferansen Governance of Arctic shipping:

Les mer om konferansen og programmet her

Konferansen er en del av forskningsprosjektet «ALEX – Regulating Arctic Shipping: Political, legal, technological and environmental challenges». Dette er et tverrfaglig samarbeidsprosjektet mellom Jur.fak/JCLOS, Statsvitenskap ved HSL-fak, Marintek v/Sintef, og Akvaplan-niva AS. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, UDs Barents 2020 og Framsenterets flaggskip Polhavet.

Du finner mer informasjon om forskningprosjektet ALEX her.

Det er blitt nødvendig å diksutere arktiske anliggender ved Ekvator, ifølge UiT-forskere. Her Singapore "by night". Foto: Colurbox.


Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 26.11.15 07:00 Oppdatert: 26.11.15 09:07
Vi anbefaler