Åpning av nytt senter for forskningsdrevet innovasjon; CIRFA

Unikt samarbeid mellom forskning og industri; skal bruke 220 mill til å kartlegge havis, oljesøl og klimaendringer i Arktis.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 16.11.15 00:00 Oppdatert: 11.12.15 13:03

Senterleder Torbjørn Eltoft, rektor Anne Husebekk og avdelingsdirektør i Forskningsrådet Elise Husum viser frem forskningsrådets SFI-plansje, et uttrykk for kvalitet påpeker Husum i sin overrekkelse. Foto: Torger Grytå

I 2015 ble CIRFA (Senter for integrert fjernmåling og varsling for arktiske operasjoner) tildelt 96 millioner kroner fra forskningsrådet og status som SFI – senter for forskning og innovasjon. Senteret har over åtte år en total kostnadsramme på 220 mill om man inkluderer industripartnernes innskudd i SFI’en.

Kjerneaktivitetene til senteret vil være forskning og teknologiutvikling knyttet til bruk av satellittdata for overvåkning av havis, havstrømmer og oljesøl. Dette er viktig for industrielle operasjoner i Arktiske farvann og beredskap knyttet til oljeinstallasjoner og skipsfart i nordområdene. Senterets forskningsaktivitet vil ha stor relevans for studier av klimaendringene.

Statsskretær Dilak Ayhan foretok den formelle åpningen av senteret og poengterte at tildelingen av en SFI er et kvalitetstempel.

– Hovedkriteriet for en slik tildeling er stort potensial for innovasjon og verdiskapning, og det faglige miljøet må holde et høyt internasjonalt nivå. Vi vurderer det slik at anvendelse av romforskning bare er startgropa og har stort potensial for fremtidens verdiskapning.

Godordene haglet under åpningen av senteret, i tillegg til statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, var avdelingsdirektør i forskningsrådet Elise Husum og rektor Anne Husebekk på talelisten.

Romfysikk med lang historie i Tromsø

– Det er ikke tilfeldig at dette miljøet nå får en slik anerkjennelse, sier rektor Anne Husebekk i sine gratulasjoner.

– Romfysikk har stått sterkt i Tromsø i mange år. Dette er en forlengelse av det som startet med Kristian Birkeland og hans forskning på Haldde toppen i Alta og opprettelsen av Geofysen i 1926 i Tromsø. Dette fagmiljøet var også sentrale i opprettelsen av Universitetet i Tromsø og deres arbeid dannet opptakten til dagens forskning påfjernmåling.

Husebekk fortalte at det var en stor glede å se at langsiktig og basal grunnforskning får anvendelse innen meteorologi og skipsfart.

– Jeg liker godt denne samhandlingen mellom UiT og næringsliv, den skal vi fortette å dyrke og vi gleder oss til å se hva CIRFA kan oppnå sammen med næringslivet. Jeg vil gi honnør til prosjektleder Torbjørn Eltoft, vi er veldig stolte av det arbeidet han har gjort.

Også det faglige innholdet i CIRFA ble presentert i egne foredrag av senterleder Torbjørn Eltoft, og representanter fra Alfred Wegener Institute, Statoil og Kongsberg Satellitt Services.

Jentene i Robaat, Julie A. Nordmann (på bildet) og Kine Kjær, skapte høytidsstemning under åpningen av forskningssenteret CIRFA. Foto: Torger Grytå

Vil utdanne 18 doktorander

Senterleder Torbjørn Eltoft fortalte at tildelingen ville gjøre det mulig å blant annet få utdannet 18 nye doktorander tilknyttet senteret.

Han presenterte også arbeidsoppgavene som forskerne nå går løs på, fordelt på sju arbeidspakker. Oppgavene er varierte og dekker både feltmålinger utført av droner og forskere på tokt i ishavet og utvikling av analyseverktøy til avlesing av satellittbilder.

Han benyttet også benyttet anledningen til å takke medarbeidere og sine samarbeidspartnere i industrien.

Falsk alarm med død hval

Jan Petter Pedersen fra Kongsberg Satellite Services eksemplifiserte hvordan gode verktøy for tolking av satellittdata kan gjøre en viktig forskjell.

Han kunne fortelle at det i 2009, fra satellittbilder, ble observert et fartøy utenfor Finnmark med en hale av oljesøl hengende etter seg. Identiteten på skipet ble sporet opp, og mannskapet bedt om å forklare seg. Det viste deg da at det var et kystvaktfartøy som slepte en død hval bort fra kysten der den hadde strandet. Oljesølet som ble oppdaget stammet fra hvalen.

– Med gode analyseverktøy vil vi kunne skille på spillolje fra skip og hvalolje, konkluderte han med et smil.

Det hele ble avsluttet med musikalske gullkorn av Robaat, to herlige jenter med gitar og fiolin som skapte et glimt av magi i auditoriet på Teknologibygget.

Nettside CIRFA

 

 

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 16.11.15 00:00 Oppdatert: 11.12.15 13:03
Vi anbefaler