Forskere fra Umeå universitet besøkte UiT

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Som en del av Brennpunkt Nord-prosjektet besøkte fem forskere fra NorrSam-nettverket ved Umeå universitet UiT i perioden 13. til 15. oktober 2015. NorrSam er et phd/postdoc-nettverk på samisk forskning ved Umeå universitet.

Lis-Mari Hjortfors, Kajsa Kemi Gjerpe (UiT Sesam), Kristina Belancic, Isabelle Brännlund,
Johan Runemark Brydsten, Anders Haglund og Hildegunn Bruland (UiT Sesam). Foto: Maeve Powel

Gjestene fra NorrSam-nettverket ved Umeå universitet deltok på flere arrangement i regi av Senter for samiske studier og prosjektet Brennpunkt Nord. De hadde et tettpakket program som inkluderte deltakelse på gjesteforelesninger, besøk på Giellatekno, lansering av boka Mapping Indigenous Presence: North Scandinavian and North American Perspectives. I tillegg knyttet forskerne nettverk gjennom møter med studenter og forskere ved UiT. Forskerne fikk også tid til å besøke Sametinget, Gáisi språksenter og Tromsø Museum. 

Forskerne fra Umeå og urfolksmasterstudenter ved UiT
på gjesteforelesning med kunstner Geir Tore Holm.
Foto: Lis-Mari Hjortfors

Onsdagskveld 14. oktober presenterte forskerne sin egen forskning på et åpnet seminar om samisk forskning på Ishavshotellet.

Slike seminar, hvor man presenterer forskningsprosjekt for allmennheten, er vanlige i Sverige og har som formål å bringe ut kunnskap om forskning.

Følgende forskere var på besøk:

Isabelle Brännlund

Jag disputerade 2015 på en avhandling i historia med fokus på sociala nätverk och resiliens inom renskötseln under 17- och 1800talen. Sedan 1:a oktober är jag anställd som postdoktor inom forskningsprogrammet ”kolonisation och urfolkshälsa”.

Forskningsintressen: Sociala nätverk och markanvändning under 17- och 1800talen. Kolonisation/dekolonisation och samiskt självbestämmande i relation till hälsa och välmående. 

Kristina Belancic

Jag är doktorand og min forskning ägnar sig åt att förstå hur attityder och motivation kan höja elevernas kommunikationsförmåga i skolan. Genom att utveckla anpassade undervisningsmöjligheter och strategier för elever i sameskolan ska elevernas motivations höjas och genom den också deras språkutveckling.

Därför är mitt projekt stark kopplat till samiska skolor, lärare, föräldrar och elever. Utöver detta analyserar jag begreppet ”funktionell tvåspråkighet” som är ett av de samiska kurs- och läroplanens mål. I sammanhang med detta undersöks hur funktionell tvåspråkighet reflekteras i ämnet svenska och samiska och om eleverna överhuvudtaget kan uppnå funktionell tvåspråkighet i sameskolan.

Lis-Mari Hjortfors

Jag är doktorand og forskar på Laestadianismen betydelse för den samiska identiteten och traditioner i det lulesamiska området.

Kristnandet av samer pågick parallellt  med försvensknings- och förnorskningspolitiken. Jag vill hävda att det fanns ett utrymme, en frizon inom den laestadianska väckelsen att kunna bevara den lulesamiska kulturen, identiten, religionen och språket.

Jag vill också undersöka  om väckelserörelsen växte fram ur en krissituation för Sápmi. Jag kommer att utgå från Lars Levi:s tankar kring Laestadianism. Mitt fokus kommer att vara på samtiden. Jag kommer att intervjua människor i olika åldrar om Laestadianismen i Gällivare-Porjus-Jokkmokk-Nattavaara-Tysfjord (Norge).

Anders Haglund

Jag är doktorand i historia og forskar om, och är således intresserad av kolonialism och urfolkshälsa. Min forskning handlar om kolonialismens inverkan på hälsan hos de svenska samerna under perioden 1860-1960.

Detta är en del i ett internationellt projekt kallat Urfolkhälsa i förändring- en jämförande, longitudinell och interdisciplinär studie av kolonisationsprocesser i Sverige, Nya Zeeland och Australien 1850-2000.

Johan Runemark Brydsten

Jag har varit doktorand i religionsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning sedan ht 2014. Mitt avhandlingsprojekt handlar om de samiska konfirmationsläger som Svenska kyrkan anordnar. Jag är intresserad av inomreligiös undervisning, kontextuell kristendom och relationen mellan Svenska kyrkan och dess samiska medlemmar. 

På Twitter   #norgesarktiske