Rapport om CFS/ ME og Lightning Process

28.10.15 Ola Lillenes
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

På oppdrag fra Helsedirektoratet, har NAFKAM vurdert diagnosesettingen for CFS/ ME, basert på symptomer beskrevet i journaler, og pasientenes erfaring med Lightning Process.

Flere pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) rapporterte i 2011 om forverring av sin helsetilstand etter bruk av Lightning Process (LP).

På bakgrunn av disse rapporteringene ba Helsedirektoratet i 2012 Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) om å gjennomgå historiene til alle CFS/ ME-pasientene som hadde meldt sin historie til NAFKAMs Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF). Videre ba direktoratet NAFKAM også om å evaluere hvilke diagnosekriterier for CFS/ME disse pasientene oppfyller.

Opplysningene fra RESF er blitt supplert med informasjon innhentet fra pasientjournaler og et tilleggsspørreskjema. NAFKAM overleverer rapporten fra dette arbeidet til Helsedirektoratet i dag 28.10.15.

NAFKAMs gjennomgang viste at:

  1. Diagnosen CFS/ME settes av lege, men legen angir sjelden i journalen hvilket sett av diagnosekriterier som er brukt.
  2. Mer enn 80 % av pasientene tilfredsstiller minst ett sett av diagnosekriterier. Hver fjerde tilfredsstilte det strengeste kriteriesettet (Canadakriteriene).
  3. Av pasienter som knyttet sin bedring eller forverring til bruk av LP, var det 61 % som meldte positivt forløp. Denne andelen var den samme, uansett hvilket sett av diagnosekriterier som ble benyttet i vår gjennomgang.
  4. Pasienter som opprinnelig rapporterte at de ble bedre etter å ha prøvd LP, sa ved oppfølgingen at de fremdeles er bedre. De som etter å ha prøvd LP rapporterte forverring, sa ved oppfølgingen enten at de er like dårlige som før de prøvde LP, eller at de fortsatt er verre.

Rapporten kan lastes ned her

På Twitter   #norgesarktiske