Endelig skal UiT utdanne leger i Finnmark

Da er det endelig vedtatt. UiT skal utdanne legestudenter i Finnmark.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 20.10.15 05:00 Oppdatert: 28.10.15 13:17

Ingrid Petrikke Olsen og Marianne Vanem kan endelig juble. Det er nå vedtatt at
Det helsevitenskapelige fakultet skal utdanne legestudenter i Finnmark. 
Hammerfest blir deres hovedbase.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Fra høsten 2017 vil en liten gruppe legestudenter fullføre det 6. studieåret i Finnmark. Det har aldri hendt før. I tillegg har studenter fra ulike kull allerede meldt seg.

– Fantastisk! Det er jo knappe to uker siden vedtaket ble fattet, jubler prosjektleder Ingrid Petrikke Olsen.

– Piloten blir vår første test for å bli kvitt alle barnesykdommene, forteller Olsen, som startet opp arbeidet med prosjektet ”Finnmarksmodellen” i 1997. Hun har  sammen med Marianne Vanem vært primus motor for å få etablert et legestudie i Finnmark. 

Rekruttere leger til fylket

Ifølge Norut Alta har fylket et stort behov for slike målrettede rekrutteringstiltak som kan dekke et økende kompetansebehov i helsesektoren.

Legeutdanning i Finnmark vil, ifølge Olsen, være en viktig faktor for å bedre rekruttering og stabilisering av leger i fylket.

– Vi tror at de som sendes til Finnmark vil se fortrinnene. Ved desentralisert sykepleierutdanning viser det seg for eksempel at 92 prosent av de som tok sin utdannelse i Finnmark jobber i fylket.

Studentene vil bli i landsdelen

Å få legestudenter til Finnmark passer godt inn i UiTs viktigste samfunnsoppgave: å utdanne arbeidskraft med høy kompetanse til landsdelen. Medisinstudiet i Tromsø ble opprettet i 1973 for å utdanne leger til primær- og spesialisthelsetjenesten i hele landsdelen. Nord-Norge led av stor legemangel, og håpet var at et legestudium i nord ville øke både rekrutteringen og stabiliseringen av lokale leger. Dette har vist seg å være en god resept.

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, utvider altså legeutdanningen ved at legestudenter fra 5. og 6. år, undervises i Finnmark. Læringsmålene skal være de samme som i Tromsø og Bodø.

– Finnmark har så mye bra å by på! Her er det både artig og utfordrende å være, sier Olsen, som jobber ved Hammerfest sykehus, der også hovedbasen til legestudentene skal være.

– I tillegg skal de være litt i Karasjok hvor hovedfokuset vil være kulturforståelse. I Alta skal pasientforløpet vektlegges, og akuttmedisin skal gå som en rød tråd gjennom hele studieforløpet.

Olsen forteller at de i 2016 begynner å ansette leger som skal gi undervisning.

Nybrottsarbeid

Ledelsen ved Helsefak er svært glad for at det nå er gjort et forpliktende vedtak om regionalisert legeutdanning.

– Dette er nybrottsarbeid som vi gleder oss til å sette ut i livet sammen med Helse Nord, Finnmarkssykehuset, Alta, Hammerfest og Karasjok kommuner og UNN, sier Inger Njølstad, prodekan for medisinutdanningen.

Hun forteller at Helsefak er helt avhengig av gode lærerkrefter og et sterkt og forpliktende engasjement lokalt for at en desentralisert studiemodell skal bli vellykket.

Kort om Finnmarksmodellen

Høsten 2018 starter UiT  opp med et desentralisert
studietilbud i Finnmark for de to avsluttende årene
av medisinstudiet (piloten starter 2017).

I tillegg til praksisutplasseringen
på 5. året, blir det nå studentundervisning i Finnmark
på 6. året. Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark
omfatter tolv studenter som skal få undervisning i
Hammerfest, Alta og Karasjok.  

 

Gode erfaringer i Canada

Den canadiske professoren Roger Strasser har stor tro på medisinutdanningen i Finnmark.

– Det er veldig spennende det arbeidet som pågår i Finnmark nå, sier han, og viser til vellykkede legeutdanninger i Nord-Ontario.

Nylig besøkte han Tromsø og Hammerfest for å møte prosjektgruppa til ”Finnmarksmodellen”.

Strasser forteller at Canada overvant mye skepsis fra urbane sentra ved å etablere en egen distriktsorientert legeutdanning i Nord-Ontario i 2005. Provinsen Nord-Ontario spenner over et område som er like stort som Frankrike og Tyskland til sammen, og hadde hatt et vedvarende underskudd på leger og store helseproblemer i lokalbefolkningen.

For å imøtekomme disse utfordringene, besluttet lokalmyndighetene å etablere Northern Ontario School of Medicine (NOSM) for å utdanne egne leger selv. Rural bakgrunn og rural utdanning ble anerkjent som sentrale faktorer i valg av arbeidssted i distrikt. De første studentene ble uteksaminert fra NOSM i 2009 og over 70 % praktiserer medisin i provinsen i dag.

Les også: Applauderer UiTs plan om å utdanne leger i Finnmark

Denne gjengen har jobbet hardt for at Helsefak skal utdanne leger i Finnmark. Her smiler de etter at Fakultetsstyret har godkjent Finnmarkspakken. Foto: Elin Svendsen.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 20.10.15 05:00 Oppdatert: 28.10.15 13:17
Vi anbefaler