Bedre tannhelse i nord etter at UiT fikk tannlegeutdanning

16.10.15 Øvreberg, Elisabeth

Befolkningen i Nord-Norge har hatt den dårligste tannhelsen i landet, men noe har skjedd etter at UiT startet opp tannlegeutdanningen i 2004.

Tannlelgeutdanningen ved UiT har en toppmoderne tannklinikk der 
tannlege- og tannpleierstudenter behandler pasienter under
veiledning av erfarne tannleger og tannpleiere. Foto: uit.no

Etter at UiT startet opp en tannlegeutdanning i Tromsø, har tannhelsen i Nord-Norge blitt mye bedre.

– Vi vet at i 2004 så kom det i gang en tannlegeutdanning i Tromsø, og ifra da og frem til nå har det blitt satset mye på det å forbedre tannhelsa i Nord-Norge og i Finnmark, sier professor Jon Todal til NRK. Han har ledet studien ”Samiske tall forteller”.

Gir ringvirkninger

Rapporten han legger frem er helt fersk, og Todal tror landsdelens økte fokus på tannhelse har gitt ringvirkninger.

– Det viser en veldig positiv utvikling. Tannhelsen i Nord-Norge og i Finnmark har forbedret seg veldig mye i løpet av 10-15 år, og særlig blant ungene.

Dette er professor Magritt Brustad ved Det helsevitenskapelige fakultet helt enig i. Hun har sammen med Finnmark fylkeskommune sett på tannhelsearbeidet i fylket.

– Tannhelsa i Finnmark har hatt en betydelig bedring de siste ti årene for 5-, 12- og 18 åringer, sier hun til NRK.

At tannhelsa hos finnmarkingene har endret seg såpass i løpet av en 10 års periode legges merke til, og nå har helseundersøkelsen fått penger til en oppfølging.

Gikk sjelden til tannlegen

I 2010 kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med en dyster rapport der de slo fast at i tillegg til å ha dårligst tannhelse, går de som bor i Nord-Norge sjeldnere til tannlegen enn resten av befolkningen. Unntaket er akutte besøk, der troner nordlendingene på toppen.

SSB konkludere med at dette kunne henge sammen med at de tre nordligste fylkene har landets dårligste dekning av privat tannhelsepersonell.

Nå har derimot tannlegene fra UiT kommet seg ut i jobb, og man ser endelig en endring. De første tannlegene ble uteksaminert i 2009, og alle tok seg jobb i Nord-Norge.

En av dem var Aili Sara, og hun vurderte da å flytte til Finnmark for å gjøre sin debut som tannlege.
– Det er veldig lett å få jobb, fordi det er tannlegemangel overalt. Hovedutfordringen er å finne et sted der man vil bo og trives, sa hun til uit.no.

Det viser seg at over 90 prosent av de som utdanner seg til tannlege ved UiT blir i landsdelen.

Les også: Nyutdannede tannleger blir i nord

Godt rustet som tannleger

Det tok over 30 år fra ideen om tannlegeutdanning i Tromsø ble lansert til Stortinget ga endelig klarsignal i 2002. Tannlegemangelen var den viktigste begrunnelsen for å opprette studiet. Fra før fantes tannlegeutdanninger i Oslo og Bergen.

Utdanninga i Tromsø har et spesielt fokus på offentlig tannhelsetjeneste, men de ferdige kandidatene er skodd for å kunne jobbe hvor som helst – både offentlig og privat.

Studiet har lokaler i det nye Tannbygget på Universitetsområdet, hvor også Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge holder til.

Les også: Vi glemmer uten tenner

Les også: Ikke bare tannlege, men munnlege

På Twitter   #norgesarktiske