Videreutdanner 275 lærere – samtidig

23.09.15 Stig Brøndbo

Aldri før har så mange lærere tatt videreutdanning i matematikk samtidig. Wenche Bjørnå-Larsen og Mette Nilssen tror at det nettbaserte tilbudet fra UiT vil endre måten de underviser på.

Statssekretær Birgitte Jordahl fra Kunnskapsdepartementet og prosjektleder fra Senter for IKT i utdanningen, Eirik Øvernes, bruker den nettbaserte undervisningsplattformen til å snakke med tre lærere fra Gruben skole på Mo i Rana. Ingen flere skoler deltar med flere lærere på videreutdanningen i matematikk. Av 44 lærere fra Nordland, er 9 fra Gruben skole. Foto: Stig Brøndbo

– Matematikkfaget har endret seg mye siden jeg var ferdig med lærerskolen for 18 år siden, og det blir bra å få påfyll av forskningsbasert kunnskap. Sist gang jeg tok etterutdanning i matematikk endret det måten jeg underviser på. Det samme tror jeg vil skje nå, sier Mette Nilssen ved Gakori skole i Alta. Sammen med lærerkollega Wenche Bjørnå-Larsen meldte hun seg på videreutdanningen straks rektor Unni Tollefsrud inviterte alle matematikklærerne ved den nye universitetsskolen til å delta på det nettbaserte tilbudet.

Wenche Bjørnå Larsen har den matematikkfaglige ballasten hun trenger, men ønsker å lære enda mer om å faget bort og variere undervisningen. Både hun og universitetslektor Magnus Kimaas (på storskjerm) legger vekt på at videreutdanningen er praksisnær. Foto: Stig Brøndbo

– For meg er det helt avgjørende at studiet er nettbasert og lagt opp slik at jeg kan jobbe med det når det passer inn i hverdagskabalen. Jeg liker faget godt, har den matematikkfaglige ballasten jeg trenger, men ønsker påfyll på hvordan jeg kan bli flinkere til å lære faget bort og variere undervisningen enda mer, sier Wenche Bjørnå-Larsen.

 

MOOC

Den nye videreutdanningen i matematikk er utviklet ved UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen og Høgskolen i Sør-Trøndelag og baserer seg på MOOC-prinsippet, Massive Open Online Course, som vil si at det er åpent og tilgjengelig for mange. Det faglige fokuset er på matematikkdidaktikk for mellomtrinnet, det vil si læren om å lære bort matematikk, og kurset er bygd opp i moduler og inneholder blant annet en rekke filmer, forum, quizer, nettmøter og praksisrelaterte oppgaver.

– Vi har en praktisk tilnærming i det vi gjør, og selv om undervisningen er nettbasert, er deltakerne knyttet til hverandre i studiegrupper slik at de kan danne fagnettverk der de bor, sier Magnus Kimsaas, universitetslektor ved UiT og emnekoordinator for utviklingen av det faglige innholdet i matematikkmooc-en. Tilbakemeldingene fra lærerne er veldig god.

– Dette er midt i blinken for hva jeg trenger. I tillegg til didaktikk lærer jeg mye om digitale læringsplattformer, sier Rannveig Fjellstad Olsen fra Ekrehagen skole i Tromsø. Hun er med i et lokalt fagnettverk med resten av de ti lærerne i Tromsø som deltar i videreutdanningen. Alle møtes på den digitale plattformen, og flere av dem møtes i tillegg hver uke i Tromsø for å snakke fag sammen.

 

Lansert online

Rannveig Fjellstad Olsen fortalte statssekretær Birgitte Jordahl om hvordan videreutdanningen i Matematikkmooc også gir digitalt påfyll. Foto: Stig Brøndbo

De 275 lærerne som deltar på kurset er fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør. Da tilbudet ble offisielt lansert ved UiT i Tromsø onsdag, var tre lærere fra Gruben skole på Mo i Rana online med statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, for å vise hvordan den digitale læringsplattformen virker i praksis.

– Den nye teknologiske plattformen gjør at vi kan nå mange med videreutdanning helt uavhengig av geografi, og det er både praktisk og økonomisk enklere når kurset kan gjennomføres hjemmefra, sier Jordahl. Hun mener at modellen har et stort sprednings- og gjenbrukspotensial også for andre andre fag og trinn. Statistisk sentralbyrås kompetansekartlegging fra høsten 2014 viste at det jobber over 9.000 lærere i norsk skole uten formell kompetanse i fagene de underviser i.

 

Forskjellige trinn

Selv om Wenche Bjørnå-Larsen og Mette Nilssen underviser på forskjellige trinn ved Gakori skole, mener de det er en stor fordel at de tar det fagdidaktiske kurset sammen.

– Når vi er to blir det lettere å skape endring i måten vi underviser på ved Gakori skole, mener Nilssen. Det er prosjektleder for matematikkmooc ved Senter for IKT i utdanningen, Eirik Øvernes, helt enig i.

– Enkeltlærere som tar videreutdanning utvikler gjerne egen undervisningspraksis, flere lærere sammen kan endre en undervisningskultur ved en skole, sier Øvernes.

På Twitter   #norgesarktiske