Prøveforelesning og disputas for Kristoffer Svendsen

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Kristoffer Svendsen forsvarte sin PhD avhandling i rettsvitenskap 4. september 2015 på Det juridiske fakultet, UiT. Se bilder fra disputasen her! 

Kristoffer Svendsen før disputasen. Alle foto: Trude Haugseth Moe

Tittelen på avhandlingen er:  ‘Compensable damage ex delicto as a result of harm in the Barents Sea caused by petroleum spills from offshore installations. A Norwegian and Russian comparative legal analysis of conflict of laws, the concept of harm, losses suffered by third parties, and environmental damage and its valuation and calculation, caused by petroleum spills from offshore oil rigs and installations in the Barents Sea.”   

Kort sammendrag: Avhandlingen fokuserer på erstatningsrettslige spørsmål som kan oppstå grunnet grenseoverskridende oljesøl i Barentshavet fra oljeplattformer og andre installasjoner lokalisert på norsk og russisk side av delelinja. Avhandlingen analyserer norske og russiske erstatningsrettslige aspekter.

Tema for prøveforelesningen var:

Channelling of liability pursuant to Section 7-4 of the Norwegian Petroleum Act.” Prosjesjon med dekan Trude Haugli i spissen, Svendsen nr 2. Deretter følger komiteen.
Noen av doktorene i rettsvitenskap som gikk i prosjesjon. F.h. Tore Henriksen, Magne Frostad, Lena Bendiksen, Gunnar Eriksen, Øyvind Ravna, Svein Kr. Arntzen, Stig Solheim, Markus Hoel Lie.Disputasen er i gang!
Kristoffer Svendsen
På Twitter   #norgesarktiske