Historiske klimadata lagret i mikroskopiske fossiler på havets bunn

Mohamed Ezat har forsket på klimaet i Nord-atlanteren og Norskehavet de siste 135 000 år.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 14.08.15 14:30 Oppdatert: 17.08.15 09:42

Bildet viser mikrofossiler som Ezat benyttet i sin forskning, til venstre en bentisk foraminifer (bunnlevende encellet organisme med kalkskall) og til høyre en planktonisk foraminifer (mikroorganisme som lever nær havoverflaten). Kalkskallets sammensetning påvirkes av blant annet temperatur, pH og CO2 konsentrasjon. Foto: Rasmussen og Thomsen

Havet er en viktig regulator av globalt klima. Det sirkulerer varme og påvirker konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Utveksling av varmt overflatevann fra havområder nær ekvator og kaldt dyphavsvann fra Arktis er en viktig del av den globale havsirkulasjonen. Ezat har studert hvordan denne utvekslingen av vannmasser og hvordan karbonsyklusen i havet har vært påvirket av de siste istidene og om det eventuelt har vært med på å forsterke eller drive klimaendringene.

 

Kartet viser havstrømmer i det nordlige Atlanterhavet. Røde piler viser de varme overflatestrømmene fra sør mot nord, inkludert Golfstrømmen. Hvit stiplet linje illustrerer kalde overflatestrømmer rundt isen av Grønland og sorte piler viser kalde dypvannstrømmer fra Arktis mot sør. (Hansen and Østerhus, 2000). Hvit prikk like ved Færøyene markerer lokasjonen til en av sedimentprøvene Ezat har brukt i sitt arbeid.

-Doktorgradsarbeidet mitt har resultert i mer informasjon om utveksling av varme og karbon mellom Norskehavet og Nord-atlanteren de siste 135 000 år. Våre nye data har gitt oss muligheten til å teste tidligere hypoteser som omhandler havets sirkulasjon i Nord-atlanteren og hvordan denne er linket til historiske regionale klimaendringer, den marine karbonsyklusen og CO2 i atmosfæren, forteller Ezat. 

Han har blant annet analysert sedimentprøver fra havbunnen utenfor Færøyene. Kalkskall av døde mikroorganismer hoper seg opp på havets bunn og ligger lagvis fordelt nedover i bunnsedimentene som et klimaarkiv. Kalkskallets sammensetning påvirkes av blant annet temperatur, pH og CO2 konsentrasjon og vil dermed være et produkt av sin tid.

 

Mohamed Ezat er født i Egypt og tok en mastergrad i geologi ved Beni-Suef University i Egypt. I 2011 reiste han for første gang nord for Middelhavet, en reise som førte han direkte til Tromsø og en doktorgrad i polart klima. Foto: Privat

Forskerne har rekonstruert havtemperaturen, saltholdigheten, karbonatkjemien (pH og CO2) tusenvis av år bakover i tid og sett på konsentrasjon av klimagasser i det sørlige Norskehavet. De har sammenlignet med forholdene i den nordlige Nord-Atlanteren og funnet at Norskehavets fysiske miljø og utvekslingen med Nord-Atlanteren endret seg i takt med regionale klimaendringer i fortiden.  

-Dette tyder på at den sirkulasjon av havmasser som vi har sett på og karbonsyklusen til havs spilte en viktig rolle som forsterker av fortidens klimaendringer, sier Ezat.

Fredag 3. juli 2015 disputerte Mohamed Mahmoud Ezat Ahmed Mohamed med oppgaven: “North Atlantic–Norwegian Sea exchanges during the past 135,000 years: Evidence from foraminiferal ∆14C, d11B, d18O, d13C, Mg/Ca, and Cd/Ca”. Arbeidet hans ble utført ved CAGE, Institutt for geologi, UiT og finansiert av UiT, Mohn stiftelsen og Forskningsrådet. Veiledere var Tine Lander Rasmussen, Institutt for geologi, UiT og Jeroen Groeneveld, Universitetet i Bremen, Tyskland.

Les mer: Golfstrømmen stoppet ikke under forrige istid

 

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 14.08.15 14:30 Oppdatert: 17.08.15 09:42
Vi anbefaler