Torill er UiT-studentenes nye studentombud

Torill Varberg (28) skal ivareta studentenes rettigheter og sørge for at saker som angår studieforholdet deres får en forsvarlig og korrekt behandling.
Solhaug, Randi Merete
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Lena Fjellvang Osima, Norges arktiske studentsamskipnad
Publisert: 07.08.15 00:00 Oppdatert: 10.08.15 14:43

Torill Varberg er det første studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Lars Åke Andersen

UiT Norges arktiske universitet er den fjerde utdanningsinstitusjonen i Norge som oppretter studentombud. Det er studentleder Aurora Meland svært fornøyd med.

– Studentparlamentet har jobbet iherdig med å få innført studentombud ved UiT. Vi synes det er viktig å få inn en uavhengig tredjepart som kan verne om - og opplyse studentene om deres muligheter, rettigheter og plikter. Et studentombud vil sikre studentenes rettsikkerhet, sier Meland.

Nøytral

Studentombudet skal være en nøytral bistandsperson, og er uavhengig både UiT, Studentparlamentet og Norges arktiske studentsamskipnad.  Oppgavene til studentombudet består i hovedsak i å bistå og veilede studentene når i saker tilknyttet deres studiesituasjon.

– Det kan for eksempel være forhold knyttet til eksamen, praksis eller sikkerhetssaker. Siden jeg har taushetsplikt kan studentene være trygge på at alt de forteller meg behandles konfidensielt. Både små bekymringer og eventuelle konflikter kan de ta opp med meg, sier det ferske studentombudet.

Studentene har selv lenge etterlyst et eget studentombud. Nå har de fått et: Torill Varberg. Foto: Lars Åke Andersen

Tilgjengelig for alle studentene

Lofotværingen Torill Varberg er utdannet jurist fra UiT i 2013, og har erfaring fra blant annet Jusshjelpa i Nord-Norge. Som første studentombud ved UiT må hun selv være med på å utforme stillingen. Med et sterkt nettverk av studentombud i Europa og Norge har hun et godt kollegium å støtte seg til og dra veksler på.                                             

Studentombudet har arbeidssted i Tromsø, men understreker at hun vil være tilgjengelig for alle studentene ved UiT Norges arktiske universitet.

– Studentene når meg både på epost, telefon og i sosiale medier. Jeg kommer også til å reise en del mellom de forskjellige studiestedene for å påse at alle studentene får sine rettigheter ivaretatt, sier Varberg. 

Kontaktinfo:

Torill Varberg

studentombudet@uit.no

+47 977 13 040

Solhaug, Randi Merete
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Lena Fjellvang Osima, Norges arktiske studentsamskipnad
Publisert: 07.08.15 00:00 Oppdatert: 10.08.15 14:43
Vi anbefaler