Stor interesse for GENI

Det internasjonale masterprogrammet GENI har vakt oppsikt og interesse fra Jakutsk i øst til Canada i vest. – Det er en fantastisk mulighet til å lære mer om ledelse, nyskapning og vekst i nordlige lokalsamfunn, sier masterstudent Raimo Valle.
Brøndbo, Stig
Publisert: 16.07.15 00:00 Oppdatert: 19.07.15 10:42

Aitalina Petrova fra Jakutsk i Øst-Russland er opptatt av mulighetene til utvikling i nordområdene og mener GENI-masteren legger til rette for det. Hun ble kjent med masteren gjennom universitetsnettverket UArctic og diskuterte studiet med prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen, da de møttes på et rådsmøte for UArctic i Burjatia i Russland i juni. Foto: Stig Brøndbo

I samarbeid med University of Saskatchewan i Canada har UiT Norges arktiske universitet utviklet et felles masterprogram som har fått navnet GENI (Joint Master Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas). Studiet er samlingsbasert med oppstart i Canada i september. Der møtes seks studenter fra Canada og ni fra UiT, og en av dem er tidligere statssekretær Raimo Valle.

– At denne masteren er et samarbeid med et universitet i Canada, er veldig bra. Der har de lang erfaring med å få til direktesamarbeid mellom urfolk og kapitalinteresser, mener Raimo Valle. Foto: Privat

I hele sitt arbeidsliv har 49-åringen fra Tromsø jobbet med urfolksspørsmål, både lokalt og nasjonalt. Da han ble tipset om at UiT har utviklet et felles masterprogram med et canadisk universitet, var han ikke i tvil – han skulle søke.

– Det er et veldig fremtidsrettet masterprogram, mener Valle. Han mener at klimaendringene i nord fører til større interesse fra globale selskaper og hvordan vi møter dette kommer til å bli avgjørende for utviklingen i de nordlige samfunnene.

– At denne masteren er et samarbeid med et universitet i Canada, er veldig bra. Der har de lang erfaring med å få til direktesamarbeid mellom urfolk og kapitalinteresser, sier Valle.

 

UArctic

Også Aitalina Petrova fra Jakutsk i Øst-Russland er opptatt av mulighetene til utvikling i nordområdene og mener GENI-masteren legger til rette for det. Masteren er et direkte resultat av at UiT er med i universitetsnettverket UArctic, og det var via UArctic at Petrova først hørte om GENI-programmet.

– Jeg er opptatt av at vi legger til rette for utvikling i nord i samarbeid med urfolksgruppene, og dette masterprogrammet har fokus på ledelse og entreprenørskap, sier Petrova.

 

Nettverk

Et viktig mål med studiet er at studentene skal danne et internasjonalt nettverk, slik at de kan dele erfaringer og forståelse knyttet til muligheter og utfordringer i nord.

– Dette er en fin måte å bygge nordlig kompetanse, mener Raimo Valle. Det er professor Ken Coates fra University of Saskatchewan enig i.

– Selv om det er store forskjeller mellom Nord-Norge og vår region, kan vi lære mye av hverandre. Vi har flere eksempler på at våre studenter har funnet løsninger på lokale kanadiske utfordringer i Norge, sier Coates. De har hatt et lignende masterprogram i flere år, og har veldig gode erfaringer.

 

Lokalt næringsliv

Else Grete Broderstad, instituttleder ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet, er fornøyd med søkertallene til masterpiloten. Foto: Stig Brøndbo

Både Valle og Petrova er opptatt av at studiene skjer i samarbeid med lokalt næringsliv.

– Det er viktig å få til en utvikling som tar vare på lokal kultur, samtidig som det legger til rette for næringsvirksomhet, mener Petrova. Klimaendringene gjør at isen smelter og nye land- og sjøområder blir mer tilgjengelige enn tidligere.

– Globale aktører innen sjøfart, olje og gass, mineralindustri, fiskeri og turisme vil bli enda mer interessert i Arktis. Derfor er det viktig at lokalsamfunnene i nord blir best mulig forberedt slik at de kan være med på å legge premissene for det som kommer. Vi ønsker å bidra til å bygge kunnskap, ikke bare i lokalsamfunn og offentlig sektor, men også hos næringslivet, sier Else Grete Broderstad, instituttleder ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet. Hun er fornøyd med søkertallene til masterpiloten.

Bo hjemme

– Vi har lagt til rette for at studentene skal kunne bo og jobbe hjemme og samtidig studere, sier Broderstad. Fordi studentene bor spredt både i Canada og i Norge, vil mesteparten av undervisningen foregå online.

– Meningen er at studentene skal kunne dra nytte av sitt eget nærmiljø og den regionen de bor i. Det å bo og jobbe hjemme samtidig som de studerer, gjør ta de kan ta opp nære og aktuelle problemstillinger med inn i studiet, sier Ken Coates.

Studiet vil inkludere tema som næringsutvikling, forhandlinger, entreprenørskap, innovasjon, urfolksrettigheter og styringsordninger, og studentene vil få praksisopphold i etablerte bedrifter, i offentlige sektor eller hos urfolksorganisasjoner.

Brøndbo, Stig
Publisert: 16.07.15 00:00 Oppdatert: 19.07.15 10:42
Vi anbefaler