Forskning til alle

Stadig mer forskning ved UiT blir gjort tilgjengelig gjennom Open Access-løsninger. Nå kan et nytt vitenskapelig magasin ved UiT leses gratis på nett.
Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 16.04.15 00:00 Oppdatert: 16.04.15 16:32

– Det ligger i strategien til Forskningsrådet at Open Access-publisering skal ta over for annen publisering. Denne strategien innebærer at det skal være gratis å motta kunnskap grunnet på offentlig finansiert forskning, forteller professor ved Det juridiske fakultet, UiT, Øyvind Ravna.

Han er sjefredaktør for magasinet Arctic Review on Law and Politics, der artiklene nå er gjort tilgjengelig for alle gjennom Nordic Open Access Scholary Publishing (NOASP). Løsningen er basert på en avtale mellom forleggerne Co-Action og Cappelen Damm og Det juridiske fakultet ved UiT. Det første Open Access-nummeret deres kom i slutten av mars.

Jusprofessor Øyvind Ravna er redaktør for magasinet Arctic Review on Law and Politics. Foto: Torbein Kvil Gamst
Jusprofessor Øyvind Ravna er redaktør for magasinet Arctic Review on Law and Politics. Foto: Torbein Kvil Gamst

– Formålet med tidsskriftet er å formidle forskningsbasert kunnskap innen juss og samfunnsvitenskap relatert til nordområdene og det sirkumpolare Arktis, og for oss er Open Access en hensiktsmessig løsning, sier Ravna.

Gjennom den når man forskere på den andre siden av kloden. 

Har opprettet egne fond
Open Access
handler om fri tilgang til vitenskapelig litteratur. I en stortingsmelding fra 2013 slår regjeringen fast at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert enten skal publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver. Det betyr at disse artiklene, som før lå bak betalingsmurer, blir gratis å lese for alle.

– Det er ikke de som leser de vitenskapelige artiklene som skal betale, men de som formidler den. For de som er tilknyttet universiteter som abonnerer på tidsskrifter, vil ikke Open Access innebære all verdens forskjell, da de gjennom abonnementsordninger allerede har tilgang til de viktigste tidsskriftene digitalt. Men rundt omkring i verden er det mange som tidligere ikke har hatt den samme tilgangen til forskning, fordi man har måttet betale for den, sier Ravna.

Publiseringsløsningen til Co-Action/NOASP innebærer også at man lettere får treff på digitalt publiserte artikler. 

Les også: Åpen tilgang til publikasjoner

Forfatterne av artiklene får dekket utgiftene de har ved å publisere av Norges forskningsråd og gjennom Open Access-fond. Samtidig får enheten som forskeren er tilknyttet forskningsinntekter basert på publiseringspoeng. Arctic Review on Law and Politics er et nivå 2-tidsskrift. Det er den høyeste akademiske normeringen et tidsskrift kan ha i Norge, og skal ikke omfatte mer enn 20 prosent av publikasjonene innen fagområdet. Det innebærer flere publiseringspoeng og høyere forskningsinntekter enn publisering på nivå 1.

– At vi er antatt på nivå 2 har stor betydning, fordi det gir adskillig høyere uttelling for forskerne og deres institusjoner, sier Ravna.

Samfunnet forventer noe tilbake
Ifølge ham har Open Access-tanken fått en god mottakelse i forskningsmiljøet.

– Det ligger i forskerens mandat og samfunnsoppdrag å formidle kunnskapen man frambringer gjennom sine studier. Forskere er på mange måter i en privilegert situasjon ved at de får fordype seg i fagområder de interesserer seg for, og da stiller samfunnet krav tilbake om at kunnskapen skal gjøres tilgjengelig, sier Ravna.

De fem siste årene har magasinet hans blitt publisert på papir og gjennom en online betalingsløsning. Det er det nå slutt på. Magasinet går likevel ikke helt bort fra den tradisjonelle papirutgaven. Ved utgangen av året vil alle artiklene bli trykket på papir og gitt ut i en årbok.   

Her kan du lese tidligere utgaver av Arctic review on Law and Politics

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 16.04.15 00:00 Oppdatert: 16.04.15 16:32
Vi anbefaler