Studie søker pasienter med kroniske nakkesmerter

08.10.14 Sohlén, Åsa
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Er du mellom 21 og 75 år, og har vært plaget av nakkesmerter i mer enn tre måneder?  Smerteavdelingen på UNN og NAFKAM søker nå 48 deltakere til en pilotstudie på nakkesmerter og behandling av dette.  Deltakerne vil få behandling med massasje og avspenning som del av studien.

Muligheten for å delta vil også avhenge av graden og varighet av smerte, og om det foreligger en diagnose. Deltakerne vil bli undersøkt av lege.

Studien vil foregå fra oktober til desember 2014. Deltakerne vil få i alt fem kostnadsfrie behandlingstimer i form av massasje eller avspenning, som skal avvikles innenfor denne perioden.
Det dekkes ikke utgifter til transport/ overnatting, så studien retter seg hovedsakelig mot personer i Tromsø-området.

Det vil bli satt opp en behandlingsplan med klokkeslett for behandlingstime. Behandlinger vil primært foregå på dagtid mellom 08.00 og 15.00. Studiedeltakere fordeles til en av de to gruppene. Deltakere blir også bedt om å svare på spørreskjemaer og føre smertedagbok.

Ved starten, slutten, og i ettertid av behandlingene, vil deltakerne også delta i en KST kvantitative sansetester (KST). Denne undersøkelsen går ut på å måle pasientens opplevelse av varme, kulde og prikking, og er ikke smertefull. Hensikten er å gjøre målinger i hudfølsomhet og hvordan terapi muligens kan forandre denne.

KST-undersøkelsene og behandlingstimene vil foregå ved NAFKAM i Forskningsparken i Tromsø.

Du kan dessverre ikke delta hvis du

  • har nevrologiske symptomer eller smerter
  • er operert i ryggraden/ryggsøylen for under 12 måneder siden
  • har medfødt misdannelse i ryggraden
  • har fått behandling i form av TENS (Transkutan Elektrisk Nervestimulering), akupunktur, osteopati eller kiropraktikk mindre enn fire uker før studien begynner

Med denne studien ønsker vi å forstå årsaker til smerter bedre, og hvordan ulike terapiformer muligens kan ha effekt.

Vi håper også at denne pilotstudien vil lede til en større studie som på sikt kan forbedre behandlingstilbudet til kroniske nakkesmertepasienter.

Prosjektet finansieres av NAFKAM og er godkjent av REK (Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) nord.

For flere opplysninger/ å melde din interesse, kontakt studiekontoret på telefon 77 64 92 48 eller på e-post nakkesmerte@helsefak.uit.no.

På Twitter   #norgesarktiske