Varsel - Cesium som alternativ kreftbehandling

NAFKAM har i dag valgt å varsle norske helsemyndigheter om kreftbehandling med cesium, som en alternativ behandling som kan true norske pasienters sikkerhet.
Sohlén, Åsa
Publisert: 27.11.14 00:00 Oppdatert: 20.01.15 16:36

 

Les varslet som pdf eller les teksten her:

Varsel om cesium som alternativ kreftbehandling

NAFKAM viser til oppdrag med å varsle om eventuelle nye trender som kan true norske pasienters sikkerhet, og varsler med dette om cesium brukt som alternativ behandling av kreft.

I artikkelen «En kvinne i 40-årene med, kreft, syncope og kramper» i Tidsskrift for Den norske Legeforening, framkommer det at cesium (cesiumkarbonat) har blitt brukt som alternativ kreftbehandling i Norge, med alvorlig bivirkning som resultat.

Kurativ behandling var ikke mulig, og pasienten hadde avslått lindrende cellegiftbehandling. Hun hadde oppsøkt en alternativbehandler, som tilbød «high pH cancer therapy». Vi antar at dette er Dr. Keith Brewer's High Ph Cancer Therapy with Cesium .

Vi har avdekket at cesium som alternativ kreftbehandling er omtalt i store norske diskusjonsfora på internett. I innlegget «Min mor har kreft, alternativ behandling vurderes» på VG Debatt, anbefaler en bruker nettopp cesium mot kreft. I likhet med tilfellet fra artikkelen i Tidsskriftet, forklares effekten av cesium til å være at den øker pH-verdien i kreftcellene, og dermed stanser celledeling. Det er altså grunn til å tro at viten om cesium-behandling er på veg inn i befolkningen.

Vi har funnet flere utenlandske nettsteder som omtaler, promoterer og tilbyr cesium som alternativ kreftbehandling, i ulike former. Det er rimelig å anta at både cesiumkarbonat og cesiumklorid vil fange interessen til kreftpasienter uten gode utsikter til bedring. Disse høyner forståelig nok sin risikovilje med hensyn til mulige bivirkninger og andre sikkerhetsaspekter.

Dersom cesium-produkter i tillegg markedsføres av tilbyderne som effektive og sikre i bruk, kan vi oppleve en økning i bruk i Norge. Det er slik vi ser det viktig å orientere helsepersonell som har omsorg for kreftpasienter om cesium, i tillegg til at pasientene selv bør få vite om risikoen ved bruk.

Ved søk etter oppsummert forskning i våre kilder fant vi cesium/ cesiumklorid kun omtalt i Natural Medicines. Basert på de studier som er gjort, regner denne kilden det som sannsynligvis utrygt å innta cesiumklorid, og dokumentasjonen av eventuell effekt ved både depresjon og kreft som mangelfull og utilstrekkelig. Kilden regner både sannsynligheten og alvorlighetsgraden for interaksjon med konvensjonelle legemidler til å være fra moderat til høy.

For ordens skyld nevner vi at intet legemiddel med markedsføringstillatelse i Norge inneholder cesium, samt at vår kilde Natural Medicines angående High pH Cancer Therapy understreker at «There is no scientific research that indicates tumor cells differ in pH from normal cells or that cesium affects the pH of tumor or normal cells. Tell patients these are claims without supporting research.»

Relevante lenker:

Med vennlig hilsen
Vinjar Fønnebø

Sohlén, Åsa
Publisert: 27.11.14 00:00 Oppdatert: 20.01.15 16:36
Vi anbefaler