GENI-program skal skape nye jobber i nord

Klimaendringer og globalisering vil skape store forandringer i nord. Derfor starter UiT Norges arktiske universitet og University of Saskatchewan et internasjonalt masterprogram som skal bidra til nyskaping og vekst i nordlige lokalsamfunn.
Brøndbo, Stig
Publisert: 20.01.15 00:00 Oppdatert: 23.01.15 14:18

Professor Ken Coates fra University of Saskatchewan i Canada og Else Grete Broderstad, instituttleder ved Senter for samiske studier, UiT, presenterte i dag et nytt samarbeid om et internasjonalt masterprogram. Foto: Stig Brøndbo

Klimaendringene gjør at isen smelter og nye land- og sjøområder blir mer tilgjengelige enn tidligere.

  Globale aktører innen sjøfart, olje og gass, mineralindustri, fiskeri og turisme vil bli enda mer interessert i Arktis. Derfor er det viktig at lokalsamfunnene i nord blir best mulig forberedt slik at de kan være med på å legge premissene for den utviklingen som kommer. Vi ønsker å bidra til å bygge kunnskap, ikke bare i lokalsamfunn og offentlig sektor, men også hos næringslivet, sier Else Grete Broderstad, instituttleder ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet.

 

GENI

I samarbeid med University of Saskatchewan i Canada har UiT utviklet et felles masterprogram som har fått navnet GENI (Joint Master Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas).

 Et viktig mål med studiet, er at studentene skal danne et internasjonalt nettverk, slik at de kan dele erfaringer og forståelse knyttet til muligheter og utfordringer i nord. Selv om det er store forskjeller mellom Nord-Norge og vår region, kan vi lære mye av hverandre. Vi har flere eksempler på at våre studenter har funnet løsninger på lokale kanadiske utfordringer i Norge, sier professor Ken Coates fra University of Saskatchewan. De har hatt et lignende masterprogram i flere år, og har veldig gode erfaringer.

 Det er veldig populært blant studenter, bedrifter og i lokalsamfunnene vi samarbeider med, sier Coates.

 

Praktisk relevans

Professor Hans-Kristian Hernes, UiT, Sven-Roald Nystå, Árran lulesamsisk senter, professor Ken Coates, U of S, og senterleder ved Sesam, UiT, Else Grete Broderstad har stor tro på masterprogrammet som starter i Canada og Tromsø til høsten. Foto: Stig Brøndbo

Programmet ønsker å rekruttere folk som jobber i offentlig sektor, i næringslivet eller i organisasjoner.

 Det er derfor tilrettelagt ved å strekke seg over tre år i stedet for å være et ordinært to-årig fulltidsstudium. Folk kan bo og jobbe hjemme og samtidig studere, sier Else Grete Broderstad. Studiet vil inkludere tema som næringsutvikling, forhandlinger, entreprenørskap, innovasjon og urfolksrettigheter, og studentene vil få praksisopphold i etablerte bedrifter, i offentlige sektor eller hos urfolksorganisasjoner.

 

Online

Fordi studentene bor spredt både i Canada og i Norge, vil mesteparten av undervisningen foregå online. I tillegg blir det studieturer hvor de norske studentene først drar til Canada, så kommer canadierne til Norge.

  Meningen er at studentene skal kunne dra nytte av det de lærer i sitt nærmiljø. Det å bo og jobbe hjemme samtidig som de studerer, gjør ta de kan ta opp nære og aktuelle problemstillinger med inn i studiet, sier Ken Coates. Akkurat det er spesialrådgiver Sven-Roald Nystø fra Árran lulesamsisk senter svært fornøyd med. De skal ta imot GENI-studenter, og Nystø ser på det som en stor mulighet til å lære og til å utvikle sitt eget kontaktnett.

  Slik studiet er lagt opp, vil det være en veldig praktisk tilnærming til aktuelle problemstillinger. Det ser vi som en stor fordel, sier Nystø.

Første studentopptak er våren 2015 med studiestart til høsten for 15 studenter i Norge og 15 studenter i Canada.

Les studieprogrammet her.

Brøndbo, Stig
Publisert: 20.01.15 00:00 Oppdatert: 23.01.15 14:18
Vi anbefaler