UiT med i stor klimasatsing

UiT Norges arktiske universitet skal samarbeide med UiO og NTNU i et stort klimaforskningsprosjekt som starter neste høst.
Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 17.12.14 00:00 Oppdatert: 17.12.14 18:34

– Det er selvfølgelig veldig bra at vi får dette prosjektet. Vi oppretter samarbeidsrelasjoner med to andre veldig gode miljøer i landet, og sammen kan vi utgjøre en spennende konstellasjon, sier biologiprofessor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT, Rolf Anker Ims.

Rolf Anker Ims. Foto: Ellen kathrine Bludd

Rolf Anker Ims.

Begge foto: Ellen Kathrine Bludd

Treårig prosjekt
Tre forskningsgrupper i økologi og evolusjon fra UiO, NTNU og UiT får til sammen 50 millioner kroner fra Forskningsrådet. Prosjektet starter neste høst og skal gå fram til og med 2018. 

– Dette viser at vi er sterke når vi står sammen, sier prosjektleder og biologiprofessor ved UiO, Nils C. Stenseth til Uniforum.

Han viser til at de tre forskergruppene slo seg sammen da Forskningsrådet etablerte et stort, felles forskningsprogram for klima, hav/kyst og miljø.

Forskerne skal finne ut hvordan naturen reagerer på klimaendringene, hva det har å si for dyre- og plantelivet i Norge og i verden, og hvilke konsekvenser det får for forvaltningen av naturressursene.

Modeller for framtiden
– Det er et stort nasjonalt prosjekt, som gir en ny giv og nye muligheter for samarbeid på dette feltet. Klima er et viktig tema, og med dette prosjektet kan vi ha samme type vinkling på ulike typer økosystemer, både marine, på land og i ferskvann. Vi er ute etter å finne gode forvaltningsstrategier og fellesnevnere som kan hjelpe en forvaltning. Vi håper å kunne lage modeller for framtiden, sier Ims.

Også Norsk Polarinstitutt og NINA vil være koblet inn i arbeidet.

– Vi får et samarbeid innen Tromsø, som er positivt, sier Ims.

Jørgen Berge. Foto: Ellen Kathrine Bludd
Jørgen Berge venter fortsatt på svar.

Mindre is
Også professor i arktisk og marin biologi ved UiT, Jørgen Berge, får støtte til et stort prosjekt som bærer navnet Arctic Ocean ecosystems – Applied Technology, Biological interactions and Consequences in an era of abrupt climate change (Arctic ABC).

– Prosjektet tar utgangspunkt i dokumenterte kunnskapshull tilknyttet polarnatt, endringer i isdekke og potensielle økosystemeffekter. Vi har i dag identifisert en rekke kunnskapshull som må fylles med tanke på både forvaltning, forståelse av isens betydning og ikke minst langsiktige effekter av et fremtidig redusert isdekke, sier Berge.

Han har søkt om 30 millioner kroner, men det er foreløpig ikke kjent hvor stor støtten fra Forskningsrådet blir. Det offentliggjøres på nyåret. 

UiT har for øvrig også fått støtte til et tredje prosjekt, som skal se på utbrudd av insektpest som følge av klimaendringer. Heller ikke for dette prosjektet er det klart hvor stor støtten blir, før på nyåret.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 17.12.14 00:00 Oppdatert: 17.12.14 18:34
Vi anbefaler