Nytt SFI til UiT

21.11.14 Bartnes, Asbjørn Ivar
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

UiT er tildelt et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon fra Norges forskningsråd.

Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations er ett av 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon.  Senterets hovedmål er å utvikle kunnskap og teknologi for overvåking av maritime forhold og varsling av blant annet vær, utslipp, sjøtilstand og isforhold i arktiske farvann. Dette er faktorer som er helt nødvendige for at petroleums-, shipping og fiskerinæringen skal kunne gjennomføre sikre og bærekraftige operasjoner i de nordlige havområdene.

Vertsinstitusjonen UiT Norges arktiske universitet samarbeider med forskningspartnerne NORUT, Meteorologisk Institutt, Norsk Polarinstitutt, NTNU og Nansensenteret for miljø og fjernmåling. Det er også etablert kontakt med forskere fra flere internasjonale forsknings­institusjoner. Bedriftspartnerne er Kongsberg Satellite Services AS, Kongsberg Spacetec AS, Globesar AS, Aranica AS, Maritime Robotics, Statoil, Shell Technology Norway AS, ENI Norge, Aker Solutions ASA og Multiconsult. Dette omfatter både store forskningsaktive bedrifter og små, nylig etablerte bedrifter som har sitt utspring i forskningsmiljøene i Tromsø

Les mer hos Forskningsrådet

.

Kontaktperson: Senterleder og professor Torbjørn Eltoft, torbjorn.eltoft@uit.no, tlf. 950 07 345

På Twitter   #norgesarktiske