Historisk Lørdagsuniversitet i Kirkenes

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Professor Knut Helskog blir den første som holder Lørdagsuniversitet i Kirkenes. Aldri tidligere har universitetet hatt et slikt arrangement i Øst-Finnmark. Helskog skal snakke om hva helleristningene kommuniserer.

 

SAMTALER MED MAKTENE: Professor Knut Helskog vender tilbake til hjembyen med kunnskapen han har ervervet seg gjennom forskning. Han vil holde det første Lørdagsuniversitetet i Kirkenes lørdag den 18. oktober. (Foto: Mari Karlstad)

Det historiske foredraget vil skje på Grenselandsmuseet i Kirkenes den 18. oktober kl. 13.00. Lørdagsuniversitetet er et åpent populærvitenskapelig tilbud der forskere fra UiT deler sin kunnskap med allmennheten. Lørdagsuniversitetet er et kjent tilbud i Tromsø, men også i Alta har man gjennomført Lørdagsuniversitet.


Helskog tilbake til Kirkenes

Nå er det befolkninga i Kirkenes som får denne anledningen.

Knut Helskog er professor emeritus i arkeologi og er tilknyttet Tromsø Museum og UiT Norges arktiske universitet. Han vil også ha det samme foredraget i Tromsø den 8. november. Høsten tema er kommunikasjon og Helskog sitt foredrag heter «Samtaler med maktene».

Foredraget tar utgangspunkt i bergkunsten i Alta, som i desember 1985 ble en del av Unescos verdensarv. Figurene ble laget i løpet av de siste 5000 årene f.Kr. og vitner om noe av kommunikasjonen menneskene hadde seg i mellom, - og med maktene - “andre enn mennesker”

Helskog spør hvem var disse maktene som opprettholdt verdens orden og innhold med alle dens vesener, inkludert mennesket?

Maktene bestemte over lykke og sorg, fødsler, sykdom, død, god eller dårlig jakt og fangst, ufred og fred, strenge eller gode årstider, storm og stille og gode eller dårlige betingelser for alt dyreliv. Det må ha vært viktig for menneskene å være på god fot med maktene.

Når maktene svarer på menneskenes henvendelse, eller omvendt, har man en samtale. Som ledd i samtalene mellom maktene, og/eller fremstillinger av dem som var i dialog, menneskene og menneskene og maktene, ble figurene gitt innhold og form.  

Forskjellene i bergkunstens form og innhold gjenspeiler kulturendringer gjennom 5000 år blant jakt- og fangstbefolkningene på Europas topp, også i forhold til tro og ritualer.

Helskog er egentlig fra Kirkenes og vil nå vende hjem for å dele den kunnskapen som han har ervervet siden han flyttet fra hjemplassen 1964.

Det vil bli lett servering under arrangementet i Kirkenes.


Sør-Varanger Avis har skrevet en avisartikkel om arrangementet og den kan leses her: Samtaler med maktene.

På Twitter   #norgesarktiske