Slik blir barnet ditt en skolevinner

Foreldrene kan lette skolestarten ved å oppmuntre og snakke pent om skolen.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 12.08.14 00:00 Oppdatert: 12.08.14 11:07

­

La skolebarnet få et positivt syn på skolehverdagen ved at du snakker pent om skolen, aktivitetene og leksene.
Foto: Elisabeth Øvreberg

– Framstiller du skolen slik at det høres morsomt ut, vil barnet møte opp med positive forventninger og ha lyst til å gå på skolen for å lære, sier Willy-Tore Mørch, professor i barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø til Dagbladet.

Overgangen fra barnehage går mer smertefritt dersom du gjør skolestart så spennende som mulig, mener Mørch.

– Sett deg ned med de små, og snakk om hva som skal skje. Fortell litt om hva han eller hun skal lære framover, og ta opp dette med at de skal få nye venner, sier han.

Les også: Rett til å mobbe andre

Ros alt alltid
Det er viktig at barnet får ros for sine forsøk på lesing og skriving, påpeker barnepsykologen.

– Ikke korriger dem når de leser feil, men skryt av barnas forsøk og initiativ. Selv om de kan snuble litt i lesing og staving, skal du systematisk gi ros. De kommer til å lære seg ting riktig etter hvert uansett. Det avgjørende er at barna blir glad i å lære nye ting, sier han.

Noe av det første de voksne bør gjøre etter skolestart, er å ta initiativ overfor læreren til et samarbeid.

– Alle framtidige problemer som kan oppstå er avhengig av et godt forhold mellom hjem og skole. Foreldrene har også et selvstendig ansvar for å sørge for at dette samarbeidet fungerer, sier Mørch til Dagbladet.

Skap trygghet

– Si ifra til lærer, skole og SFO om barnet gir uttrykk for at det går mye alene, sier «superlærer» Håvard Tjora, kjent fra TV-serien «Blanke ark».

 – Det sosiale er svært viktig for at barna skal gjøre det bra på skolen, fastslår han.

Dersom barn trives sosialt, er det et bra utgangspunkt for å gjøre det bra på skolen. I et klasserom der alle er hyggelig mot hverandre, er det ikke så flaut å stille spørsmål og be om hjelp fra læreren, sier han.

– Med lange skoledager er det også lettere å finne motivasjon hvis man har venner på skolen og trives godt, understreker Tjora til Dagbladet.

(Artikkelen ble første gang publisert 20.august 2013)

 

Les også: Skal forske på digital mobbing

Hva kan vi som foreldre gjøre?

Det er viktig at barn har det godt med seg selv og ikke opplever konflikter mellom mor og far i skolestartperioden. Konflikter i hjemmet er ikke bra uansett, men de barna som skal starte på skolen og lære ting er spesielt sårbare.

Ikke ha for høye ambisjoner på ungenes vegne. Gi de små ros, ikke korriger dem når de leser eller skriver feil. Det er forferdelig viktig at barna liker å lære. Får de for mye irettesettelser, kan resultatet bli at de misliker å lære. Det kan være starten på et problematisk skoleliv.

Forbered de små på at de nå kommer inn i en ny leseverden. Dersom barnet allerede kan lese litt fra før, sørg for at han eller hun får praktisert dette - både før og etter skolestart.

Lag gode rutiner rundt lekselesing fra dag én, selv om det bare er snakk om enkle hjemmelekser i begynnelsen. Vis interesse, vær til stede og om nødvendig hjelp til og oppmuntre. Husk at dine holdninger til skolearbeidet kan påvirke barnas skoleprestasjoner.

Gjør aktiviteter sammen med barnet - dra på tur, opplev ting sammen, forklar hva ord og uttrykk betyr, les høyt. Da styrker du relasjonen mellom dere, samtidig som det gir en ekstra gevinst i form av at hun eller han får økt begrepsforståelse.

Møt opp på alle arrangementer og sosiale aktiviteter skolen inviterer til, slik at du hele tida viser at du er interessert i barnas skolegang. Ta initiativ til et godt samarbeid med lærerne.

Ha en lav terskel for å si ifra dersom du får signaler om at barnet ditt går mye alene. Læreren ser hva som skjer i klasserommet, men får ikke alltid med seg hva som foregår i friminuttene.

Ikke snakk stygt om læreren. Da risikerer du at barnet misliker skolen og ikke får lyst til å lære. Sørg for alltid å oppmuntre barnet og snakke om skolen og læreren på en positiv måte. Tenk deg om to ganger før du tar opp konflikter med læreren - husk at skolen har mange barn å ivareta, alt kan ikke være perfekt hele tida!

Dårlige skoleopplevelser? Husk at dine egne holdninger smitter over på barna. Signaliserer du at du selv mistrivdes på skolen, vil barna dine også lett utvikle negative følelser overfor skolen. Tenk heller gjennom hvorfor du ikke likte skolen. Kan du bidra til at ungene dine får en positiv skolehverdag?

Kilder: Willy-Tore Mørch, Peder Haug og Håvard Tjora

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 12.08.14 00:00 Oppdatert: 12.08.14 11:07
Vi anbefaler