Blodproppforskning av internasjonal klasse fikk eget senter ved UiT

Det er kun de beste av de beste forskningsmiljøene i Norge som får tildelt et K. G. Jebsen-senter. 20.juni åpnet ett på Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 20.06.14 00:00 Oppdatert: 21.07.14 08:49

Kåre Rommetveit, daglig leder ved K.G. Jebsen-stiftelsen, overrekker blomster til professor John-Bjarne Hansen under åpningen av det nye senteret for tromoseforskning – TREC.
Foto: Elisabeth Øvreberg

– Dette viser at vi har et fremragende forskningsmiljø. Å få et slikt K.G. Jebsen-senter er noe vi har jobbet med over lang tid. Jeg er glad og begeistret, sier Sameline Grimsgård, prodekan forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

20.juni åpnet nemlig det splitter nye K.G.Jebsen-senteret, TREC, der professor John-Bjarne Hansen skal lede senteret som skal forske på venøs trombose, også kalt blodpropp. Senteret har, i samarbeid med K.G. Jebsen, UiT, UNN og Helse Nord, fått en økonomisk bevilgning på 70 millioner kroner fordelt på fire år.

Knallhard konkurranse

Ifølge daglig leder i K.G. Jebsen-stiftelsen, Kåre Rommetveit, er det en stor anerkjennelsen for forskningsinstitusjonen å få tildelt et slikt senter. Konkurransen er knallhard, kriteriene strenge og det er internasjonale toppforskere som sitter i bedømmelseskomiteen.

­– Stiftelsen støtter medisinsk forskning som har klinisk relevans, og det er kun de beste prosjektene med forskning på høyt internasjonalt nivå som kommer gjennom nåløyet, sier Rommetveit. Han var med på åpningen i Tromsø.

Med på åpningen var også Jens Johan Hjort – en stolt ordfører.

– Dette er en kjempeviktig dag for universitetet, UNN og for hele Tromsø, sier Hjort.

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, og ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort, er stolte over å få tidelt det anerkjent forskningssenteret til K.G. Jebsen.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Han forteller at han er imponert over forskerteamet til professor John-Bjarne Hansen.

– Dere er de beste, og det liker vi. Dere samarbeider med forskermiljø i utlandet, og det liker vi også!

Hjort legger til at han selv hadde blodpropp i 2007, og at han derfor er ekstra entusiastisk til den forskningen det nå skal satses enda sterke på i Tromsø.

– Jeg kommer til å følge med. Kanskje dere en dag finner ut hvorfor jeg fikk blodpropp, legger han til.

Ambisiøs målsetning

For senteret har som målsetning å identifisere nye risikofaktorer og utvide forståelsen av sykdomsutviklingen ved venøs blodpropp. Venøs blodpropp er en vanlig sykdom med uklar sykdomsutvikling og alvorlige komplikasjoner. En bedre forståelse av sykdommen er avgjørende for å fremme målrettet forebyggelse og behandling.

– Dette er blodig alvor. Blodpropp er en av de tre vanligste hjerte- og karsykdommer vi har, så dette er viktig å forske på. Vi vil gi en stor takk til K.G. Jebsen som gir oss dette senteret. Vi er stolte, vi har store forventninger og vi skal være et godt vertskap, lover dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Arnfinn Sundsfjord.

Også rektor ved UiT, Anne Husebekk, takker stiftelsen.

K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

– Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ble opprettet i 2009 for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen.

– Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har tidligere etablert 13 K.G.Jebsen– sentre for medisinsk translasjonsforskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.

– Midlene utlyses i en nasjonal konkurranse hvor kvalitet på søknaden er eneste kriterium for tildeling.

– Målsetningen med sentrene er at resultatene fra både basalmedisinsk og klinisk forskning i neste omgang skal forbedre pasientbehandlingen.

Kilde: TREC

–  Det er fantastisk at folk setter av penger til medisinsk forskning. Vi er veldig takknemlig for at K.G. Jebsen-familien tar forskningen på alvor. Vi i Tromsø er ikke fornøyd med gjennomsnittlig forskning, vi dyrker eksellent forskning. Forskningsmiljøet vårt har alltid vært interessert i trombose og blod. Vårt hematologiske miljø er ikke stort, mene det har et sterkt fokus på forskning. Så gratulerer så mye til John-Bjarne Hansen og hans team. Det er en stor æresbevisning å få tildelt et slikt senter.    

 

Les stort intervju med professor John-Bjarne Hansen her

Besøk TREC-senterets hjemmeside her

Les også: Skal knekke blodpropp-gåte

 

 

Venøs trombose (blodpropp) – blodig alvor

Vener er blodårer som fører oksygenfattig blod fra vev og organer tilbake til hjertet.

Dyp venetrombose er blodproppdannelse i de store dyptgående venene, og oppstår vanligvis i beina.

Hele eller deler av blodproppen kan løsne og føres med blodstrømmen gjennom hjertet til lungene der den setter seg fast og forhindrer blod­strømmen helt eller delvis. Dette fenomenet kalles lungeemboli.

Venøs trombose er et samlebegrep for dyp venetrombose og lungeemboli.

Venøs trombose er en hyppig og alvorlig sykdom med potensielt dødelig utgang. Hvert år rammes 7000 til 10000 nordmenn av venøs trombose.

Kirurgiske inngrep, infeksjoner, kreftsykdom, immobilisering og hor­monbehandling er kjente risikofaktorer for venøs trombose, men i over halvparten av tilfellene finner man likevel ingen utløsende årsak til sykdommen.

Kilde: TREC

 

Vi anbefaler