K. G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning

Gjennom fremragende og verdensledende forskning vil vi avsløre nye risikofaktorer og mekanismer for slik å redusere pasientenes lidelse og samfunnets byrde av venøs blodpropp

TREC er finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, UiT- Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Mer om senteret

 
Nyheter

TREC-seminar: – Lærerikt, spennende og utviklende

Etter en lærerik og spennende fredag er dette halvårets TREC-seminar over. Dagen har bestått av totalt 18 presentasjoner der medarbeidere på TREC har lagt frem forskningen sin med foreløpige resultater. Det har vært åpent for kritiske spørsmål og diskusjon, og det hele ble avsluttet med en fellesmiddag.

09.10.2017

Kan genene til kreftpasienter si noe om risiko for blodpropp?

Ny TREC studie har sett på om man kan forutsi risikoen for blodpropp ved å se på gener

20.03.2017

Lavgradig betennelse og langtidsrisiko for venøs blodpropp – er det sammenheng?

Betennelse i kroppen er en risikofaktor for venøs blodpropp. Vi har undersøkt om en markør for lavgradig  betennelse kan påvise økt risiko for venøs blodpropp

20.03.2017

Hjerneslag-pasienter har høy risiko for venøs blodpropp den første tiden etter slaget

Mens hjerteinfarkt og hjerneslag skyldes en arteriell blodpropp, er lungeemboli og dyp venetrombose resultatet av en blodpropp i venene. Nå viser nye resultater fra Tromsøundersøkelsen at pasienter med hjerneslag har økt risiko for å få venøs blodpropp, spesielt de første tre månedene etter slaget.

14.11.2016

Blodpropp i beina øker risikoen for å bli arbeidsufør

En nylig publisert studie viser at personer som har hatt blodpropp har 30% høyere risiko for bli framtidige mottakere av uføretrygd enn de som ikke har hatt blodpropp. Dette gjaldt spesielt etter blodpropp i beina som hadde oppstått uten åpenbare årsaker, hvor risikoen var 70% høyere. Funnene tyder på at tapt arbeidstid som følge av uførhet kan bidra til å øke samfunnskostnadene av blodpropp utover kostnadene knyttet til selve behandlingen.

27.10.2016

Sykehusrelatert venøs blodpropp og risiko for tilbakefall

Sykehusinnleggelse er en velkjent risikofaktor for utvikling av venøs blodpropp, men risikoen for tilbakefall knyttet til sykehus-relaterte hendelser er mer usikker. Det har vi i K.G.Jebsen TREC sett nærmere på.

07.10.2016

Overvekt og venøs trombose – er betennelse «the missing link»?

En ny studie fra K.G. Jebsen TREC undersøkte hvilken betydning kronisk betennelse hadde for sammenhengen mellom overvekt, fedme og blodpropp.

Overvekt, venøs trombose

24.05.2016

TREC introduserer Blog Week

Som et ledd i en ny strategi for forskningsformidling, innføres fra nyttår konseptet Blog Week i K.G. Jebsen - TREC. Gjennom flere ukentlige innlegg vil vi gi et nærmere innblikk i vårt fagfelt og den daglige aktiviteten her ved K.G. Jebsen Senter for Tromsboseforskning. Følg med på vår TREC blogg.

22.01.2016

Gir variasjon i de røde blodcellenes størrelse økt forekomst av åreforkalkninger?

En ny studie fra K. G. Jebsen TREC viser at det er en sammenheng mellom stor variasjon i størrelsen til de røde blodcellene og økt vekst av åreforkalkninger.

12.02.2015

Besøk oss på:


Vår strategi

Kontakt:

trec@helsefak.uit.no

Spør oss om blodpropp


Besøksadresse:
Farmasibygget
Farmasiloftet 4 etg. Rom F4.210

 

Postadresse:
K.G. Jebsen TREC
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
Skip to main content