K. G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning

Vårt mål er å redusere lidelsen og byrden av venøs blodpropp i samfunnet.

I vår forskning arbeider vi med nye mekanismer og risikofaktorer for venøs blodpropp som igjen kan gi bedre persontilpasset forbegygging og behandling av sykdommen.

TREC er finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, UiT- Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Mer om senteret

 
Nyheter

Kan gener forklare sammenhengen mellom familiær opphopning av hjerteinfarkt og blodpropp?

familier får en opphopning av hjerte- og karsykdommer. Kanskje har du selv opplevd å bli spurt om noen i din familie har hatt hjerteinfarkt eller slag når du har kommet på sykehus? Det er usikkert hva som gir denne opphopningen av hjerte- og karsykdom i visse familier, men en regner med at gener og livsstil spiller en viktig rolle. De senere årene har vi sett at familiær opphopning av hjerteinfarkt også gir økt risiko for venøs blodpropp, som er en samlebetegnelse for dyp venetrombose og lungeemboli. 

15.08.2019

A new-found link between coagulation and inflammation?

Humans have two very important defense systems. The coagulation system, that forms a clot of blood after wounding to stop bleeding, and the immune system, that defends us against invaders such as viruses and bacteria. In mammals those systems are separated while they are combined in ancient animals, such as the star fish.

17.07.2019

TREC er i Australia!

De siste fem dagene har TREC vært i Australia på kongress og representert forskningsgruppa og presentert vår nyeste forskning på best mulig vis. Det er “Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis” (ISTH), som i år ble avholdt i Melbourne, Australia, 6.-10. juli. Den samlet i overkant av 5.000 deltakere fra hele verden. ISTH er en internasjonal kongress som vanligvis samler bortimot 10.000 deltakere som TREC har tradisjon for å delta på.

11.07.2019

John-Bjarne takkes av fra europeisk organisasjon

De siste fem årene har senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, hatt verv i EHA: The European Hematology Association. Nå takkes han av etter en årrekke med viktig arbeid.

07.07.2019

Nå er Birgit doktor!

Etter strålende forsvar av avhandlingen sin kan Birgit endelig kalle seg doktor!

28.06.2019

Spennende planer for verdens blodproppdag

Forrige uke møttes TRECs råd for brukermedvirkning for å diskutere hvordan vi skal gjøre markeringen av verdens blodproppdag så relevant og spennende som mulig denne høsten.

20.06.2019

Om to uker disputerer Birgit!

Om to uker står Birgit Småbrekke (26) ved podiet på medisin- og helsefagbygget ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Da skal hun nemlig forsvare sin avhandling og vise seg verdig en doktorgrad.

14.06.2019

Immunceller bidrar i utviklingen av blodpropp

Dyp venetrombose er en type blodpropp som oppstår i de dype venene, oftest i beina. I noen tilfeller kan blodproppen løsne og vandre til lungene, hvor den kan gjøre stor skade og i verste fall føre til død. Det er derfor viktig å avdekke hvilke mekanismer i kroppen som fører til dannelse av blodpropp slik at man kan gjøre forebyggende tiltak og finne bedre behandlingsmetoder. En nylig publisert artikkel viser hvordan immunceller kan spille en viktig rolle på bakgrunn av at de bidrar til dannelsen av blodpropp.

 

06.06.2019

Fridtjof på samarbeidsbesøk i Fredrikstad

TREC har mange nasjonale og internasjonale samarbeid, og i løpet av våren har vi vært på flere besøk hos en av våre samarbeidspartnere på Sykehuset Østfold.

30.05.2019

Besøk oss på:


Kontakt:

trec@helsefak.uit.no

Besøksadresse:

Farmasibygget
Farmasiloftet 4 etg. Rom F4.210

Postadresse:

K.G. Jebsen TREC
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø