K. G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning

Vårt mål er å redusere lidelsen og byrden av venøs blodpropp i samfunnet.

I vår forskning arbeider vi med nye mekanismer og risikofaktorer for venøs blodpropp som igjen kan gi bedre persontilpasset forbegygging og behandling av sykdommen.

TREC er finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, UiT- Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Mer om senteret

 
Nyheter

Meet our researcher Omri!

Last year, in mid-October, researcher Omri Snir joined TREC. The 42 year old is originally from Israel and has been living and working in Tromsø the past year.

19.09.2019

Bør acetylsalisylsyre brukes mot blodpropp etter kne og hofteoperasjoner?

Noen operasjoner innebærer større risiko for venøs blodpropp enn andre, og da får man ofte blodfortynnende medisiner i etterkant. Etter større operasjoner i kne og hofte er det vanlig å gi medikamentet heparin i cirka 10 dager etterpå. Det er vist at uten slik medisin ville så mye som 4-5 % av operasjonene være fulgt av blodpropp, noe som er en alvorlig komplikasjon. Ved å gi heparin reduseres risikoen til nær 1 %. Det er vel og bra, men det beste hadde vært om den siste prosenten også slapp unna. Dessverre har blodfortynnende medisiner potensielt livsfarlige bivirkninger, der den mest fryktede er blødning. Derfor er doseringen av slike medisiner etter operasjoner en krevende vitenskap.

04.09.2019

Kan sykehusinnleggelse utløse blodpropp?

Venøs blodpropp, forkortet VTE, er en samlebetegnelse for blodpropp i kroppens dype venesystem, og oppstår hovedsakelig i beina og lungene. Opp mot 60 % av alle tilfeller av VTE oppstår i relasjon til sykehusinnleggelse, det vil si under oppholdet eller opp mot 90 dager etter, hvilket gjør VTE til en ledende dødsårsak i sykehus.

29.08.2019

Akutt hjerteinfarkt er en trigger for venøs blodpropp, men sammenhengen drives i stor grad av tilleggsrisikofaktorer

I en ny studie har vi undersøkt rollen til akutt hjerteinfarkt som trigger for venøs blodpropp. Studien er publisert i tidsskriftet Thrombosis and Haemostasis, og her kan du lese et sammendrag av resultatene.

22.08.2019

Kan gener forklare sammenhengen mellom familiær opphopning av hjerteinfarkt og blodpropp?

familier får en opphopning av hjerte- og karsykdommer. Kanskje har du selv opplevd å bli spurt om noen i din familie har hatt hjerteinfarkt eller slag når du har kommet på sykehus? Det er usikkert hva som gir denne opphopningen av hjerte- og karsykdom i visse familier, men en regner med at gener og livsstil spiller en viktig rolle. De senere årene har vi sett at familiær opphopning av hjerteinfarkt også gir økt risiko for venøs blodpropp, som er en samlebetegnelse for dyp venetrombose og lungeemboli. 

15.08.2019

A new-found link between coagulation and inflammation?

Humans have two very important defense systems. The coagulation system, that forms a clot of blood after wounding to stop bleeding, and the immune system, that defends us against invaders such as viruses and bacteria. In mammals those systems are separated while they are combined in ancient animals, such as the star fish.

17.07.2019

TREC er i Australia!

De siste fem dagene har TREC vært i Australia på kongress og representert forskningsgruppa og presentert vår nyeste forskning på best mulig vis. Det er “Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis” (ISTH), som i år ble avholdt i Melbourne, Australia, 6.-10. juli. Den samlet i overkant av 5.000 deltakere fra hele verden. ISTH er en internasjonal kongress som vanligvis samler bortimot 10.000 deltakere som TREC har tradisjon for å delta på.

11.07.2019

John-Bjarne takkes av fra europeisk organisasjon

De siste fem årene har senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, hatt verv i EHA: The European Hematology Association. Nå takkes han av etter en årrekke med viktig arbeid.

07.07.2019

Nå er Birgit doktor!

Etter strålende forsvar av avhandlingen sin kan Birgit endelig kalle seg doktor!

28.06.2019

Besøk oss på:


Kontakt:

trec@helsefak.uit.no

Besøksadresse:

Farmasibygget
Farmasiloftet 4 etg. Rom F4.210

Postadresse:

K.G. Jebsen TREC
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø