K. G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning

Vårt mål er å redusere lidelsen og byrden av venøs blodpropp i samfunnet.

I vår forskning arbeider vi med nye mekanismer og risikofaktorer for venøs blodpropp som igjen kan gi bedre persontilpasset forbegygging og behandling av sykdommen.

TREC er finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, UiT- Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Mer om senteret

 
Nyheter

Birgittes første år som forsker i TREC forbi – gleder seg til fortsettelsen

Straks etter at Birgitte Gladsø Tøndel ble ferdig med sin master i farmasi, entret hun forskningens verden som stipendiat i TREC. Nå har hun vært ett år i forskningsgruppa og ser tilbake på det hun har gjort så langt.

13.05.2020

Carl Arne oppsummerer sitt forskerår: – Forskning lokket meg til medisinstudiet

Snart er et nytt studieår forbi, og medisinstudent Carl Arne Løchen Arnesen har tilbrakt sitt forskerår hos oss i TREC. 28-åringen kommer fra Tromsø, men har rukket å gjøre litt av hvert før han begynte som forskerlinjestudent i august 2019.

07.05.2020

Forebygging av blodpropp etter protesekirurgi – er et nytt legemiddel sikrere, men like effektivt som de vi bruker i dag?

Kirurgiske inngrep gir en midlertidig økt risiko for venøs blodpropp, og forebyggende behandling med blodfortynnende medisiner brukes hos en del pasienter. En nylig publisert studie (FOXTROT-studien) har undersøkt et legemiddel med andre virkningsmekanismer enn de som brukes i dag, og resultatene tyder på at effekten og sikkerheten er omtrent lik.

22.04.2020

Magnus (26) har begynt sin forskningskarriere i TREC: – Litt tungt og veldig lærerikt!

I januar begynte en av TRECs nyeste rekrutter: Magnus Sandvik Edvardsen. Han er 26 år gammel og studerer medisin, og har nå begynt på forskerlinjen. Bli bedre kjent med han i dette intervjuet!

15.04.2020

To ledige stillinger: Bli forsker i TREC!

Nå har du mulighet til å bli del av vår forskningsgruppe!

08.04.2020

Meet Tobias – our newest PhD student!

Meet our newest team member: Tobias! Tobias Frischmuth is 25 years old and originally from Berlin, Germany. He moved to Tromsø at the very end of January to begin his journey as a PhD student in TREC from February 2020.

01.04.2020

Do all pathways lead to clotting?

Coagulation is essential to prevent blood loss at sites of vascular injury and to maintain the integrity of the circulatory system (haemostasis). However, uncontrolled coagulation may contribute to vascular occlusions with obstruction of blood flow, resulting in tissue damage. This is thrombosis. Thrombosis may occur in the veins leading to venous thromboembolism. In the western world, thromboembolic diseases remain the primary cause of morbidity and mortality. A thrombus is constituted of activated platelets, leukocytes and fibrin fibers.

20.03.2020

Helle går over til “den andre siden”: Skal forske selv

Helle Jørgensen har siden begynnelsen vært del av TREC-teamet som rådgiver og administrativ koordinator. Nå tar hun steget inn i forskningens verden som forsker selv idet hun går inn i en stipendiatstilling som hun skal ta fatt på de neste fire årene.

16.03.2020

Medfører nye brystkreftmedisiner økt risiko for venøs blodpropp?

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, både i Norge og på verdensbasis. De fleste med brystkreft har såkalt hormonfølsom kreft, noe som innebærer at kreftcellene stimuleres av hormoner – og derfor er hormonbehandling et viktig element i behandling av slik kreft. Omtrent en tredjedel av alle brystkrefttilfeller utvikler seg til metastatisk sykdom, det vil si at kreften sprer seg til andre deler av kroppen.

19.02.2020

Besøk oss på:


Kontakt:

trec@helsefak.uit.no

Besøksadresse:

Farmasibygget
Farmasiloftet 4 etg. Rom F4.210

Postadresse:

K.G. Jebsen TREC
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø