K. G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning

Gjennom fremragende og verdensledende forskning vil vi avsløre nye risikofaktorer og mekanismer for slik å redusere pasientenes lidelse og samfunnets byrde av venøs blodpropp

TREC er finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, UiT- Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Mer om senteret

 
Nyheter

Hurra for doktor Ludvig!

Onsdag 12. desember 2018 ble datoen Ludvig Balteskard Rindeskulle få sin doktorgradstittel. Etter strålende innsats og hard arbeid hele veien, kan han nå kalle seg for doktor. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre!

12.12.2018

I morgen disputerer Ludvig!

I morgen, onsdag 12. desember 2018, disputerer Ludvig Balteskard Rinde! Prøveforelesning foregår kl. 10.15 og presentasjon og forsvar av avhandling kl. 12.15 på Auditorium Cortex, MH-vest på UiT Norges arktiske universitet.

11.12.2018

Forskerlinjeeksamen vel overstått for Håkon og Esben

Forskerlinjestudentene Håkon Sandbukt Johnsen og Esben Bjøribesto i dag sine forskerlinjeeksamener med glans. Det er stor stas som vi selvsagt markerer på TREC!

10.12.2018

Endelig Ludvigs tur til å disputere!

For bare få måneder siden var Ludvig Balteskard Rinde (27) ferdig på medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Neste uke skal han forsvare sin avhandling og vise seg verdig for en doktorgrad.

06.12.2018

Kan en blodprøve alene utelukke blodpropp i leggen?

Vanligvis diagnostiseres eller utelukkes blodpropp i leggen ved hjelp av klinisk undersøkelse (en undersøkelse av kroppen som legen utfører) og en blodprøve. Forskere ved Sykehuset Østfold har undersøkt om blodprøven som tas alene er nok til å utelukke blodpropp.

14.11.2018

John-Bjarne på Kairo-kongress

Denne høsten har TREC vært representert på flere kongresser og møter. En av kongressene vi har deltatt på, er den tredje EHA-HOPE-kongressen som ble avholdt i Kairo i slutten av september. 

12.11.2018

Hvordan påvirker fysisk aktivitet risikoen for blodpropp?

Det er godt kjent at regelmessig fysisk aktivitet er et viktig grunnlag for god helse og kan redusere risikoen for blant annet hjerteinfarkt, hjerneslag og noen krefttyper. Forskning på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og venøs blodpropp er ikke like entydig, og mer kunnskap er nødvending før man kan si om fysisk aktivitet påvirker risikoen for venøs blodpropp eller ikke. Vi i TREC har i to ferske publikasjoner sett nærmere på dette temaet.

06.11.2018

To TREC-forskere fikk priser for sin forskning!

Stipendiat Ina Isabella Høiland og forskningsassistent Ellen-Sofie Hansen fikk tildelt "Young Investigator Award" for å ha sendt inn abstrakt som ble rangert blant de 20 beste på ECTH-kongressen 2018.

31.10.2018

TREC på kongress i Frankrike: De unge forskerne fikk prøve seg

Forrige uke, 24.-26. oktober, deltok TREC på ECTH-kongressen i Marseille, Frankrike. ECTH står for European Congress on Thrombosis and Haemostasis og er en europeiske kongress om venøs blodpropp og blødningsstans som avholdes annethvert år. 2018 er den andre gangen kongressen gjennomføres. Der deltok omtrent 1000 forskere fra ulike steder i Europa, og TREC var også denne gangen sterkt representert på kongressen.

29.10.2018

Besøk oss på:


Vår strategi

Kontakt:

trec@helsefak.uit.no

Spør oss om blodpropp


Besøksadresse:
Farmasibygget
Farmasiloftet 4 etg. Rom F4.210

 

Postadresse:
K.G. Jebsen TREC
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø