Prøveforelesing og doktordisputas i informatikk 14.05.2014 - Taridzo Fred Chomutare

05.05.14 Jan Fuglesteg
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Master i telemedisin og e-helse Taridzo Fred Chomutare held prøveforelesing og vil offentleg forsvare si Ph.D.-avhandling onsdag 14. mai 2014.

Prøveforelesing:
Master i telemedisin og e-helse Taridzo Fred Chomutare held prøveforelesing om oppgjeve tema for Ph.D.-graden i realfag, studieretning informatikk, onsdag 14. mai 2014 kl 10:15.

Tittel: " Modeling of temporal dynamics in social networks "

Prøveforelesinga finn stad i Auditorium 2 i Teorifagsbygget på Campus Tromsø.

Disputas - Ph.D.-graden:
Master i telemedisin og e-helse Taridzo Fred Chomutare vil offentleg forsvare Ph.D.- avhandlinga:

" Complex Network Structure Patterns in Open Internet Communities for People with Diabetes "

onsdag 14. mai 2014 kl 13:15. Disputasen finn stad i Auditorium 2 i Teorifagsbygget på Campus Tromsø.

Som bedømingskomité for disputasen er følgjande oppnevnt:

  • Professor Jaideep Srivastava, Department of Computer Science and Engineering ved University of Minnesota (1. opponent)
  • Professor Pieter Jelle Toussaint, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU (2. opponent)
  • Førsteamanuensis John Markus Bjørndalen, Institutt for informatikk ved UiT – Norges arktiske universitet (Internt medlem og komiteleiar)


Disputasen vert leia av prodekan for forskning Fred Godtliebsen, Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi, UiT.

Rettleiarar for Taridzo Fred Chomutare har vore:

  • Professor Gunnar Hartvigsen, institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet (hovudrettleiar)
  • Sjefsforsker Eirik Årsand, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (medrettleiar)

På Twitter   #norgesarktiske