Medisinstudenter til Finnmark

30.04.14 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Medisinstudenter ved UiT har mulighet til å ta sisteåret i Bodø. Nå vurderes det om studentene også skal kunne dra til Finnmark.

Å få medisinstudentene til å bli i Nord-Norge er viktig. Prodekan Inger Njølstad ved UiT mener et tilbud om å ta siste året av medisinstudiet i Finnmark kan få morgendagens leger til å bosette seg i landsdelen. Foto: Bjørn-Kåre Iversen.

– Vi har gode holdepunkter for å tro at desentralisert legeutdanning i Finnmark vil styrke rekrutteringen av leger i fylket. Det vil også bidra til stabilisering av helsetjenesten, sier prodekan Inger Njølstad ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, til NRK.

Dette forslaget innebærer at ti til femten studenter skal få denne muligheten. De kan da ta både teori og praksis i Finnmark, og til slutt ta eksamen i fylket.

– Studentene skal ha base i Hammerfest, men kan være i praksis i Alta og Karasjok. Dette er i forhold til samhandlingsreformen. Det har vært viktig for oss å sørge for at de får praksis både på sykehus og kommunehelsetjenesten, sier Njølstad, som er leder for utvalget.

Flere leger blir i nord

Forslaget skal nå sendes ut på høring. Det er fakultetsledelsen som behandler dette i mai måned i år.

– Det er viktig å få ledelsen med på dette, slik at vi kan opprette en prosjektorganisasjon som skal se på detaljene i hvor dette skal gjøres, sier Njølstad.

Fra 2009 har inntil 25 prosent av medisinkullet ved UiT gjennomført de to siste studieårene ved Nordlandssykehuset i Bodø og kommuner i Nordland.

– Dette mener vi vil stimulere studenter til å ta jobb i fylket etter endt grunnutdanning. En tilsvarende ordning for Finnmark antas å være viktig for rekruttering til, og stabilisering av, helsetjenesten i fylket på samme måte som turnustjeneste i fylket har motivert leger for videre arbeid der, skriver dekan Arnfinn Sundsfjord i høringen.

Kan gi flere samisktalende helsepersonell

Ifølge NRK er medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset, Harald Sunde, glad for tiltaket.  Han tror at dette kan gi en økning av samisktalende helsepersonell. Hovedopplæringa blir i Hammerfest, men praksis er også tenkt plassert i Alta og Karasjok.

Forslaget om å gi medisinstudetner ved UiT mulighet til å ta siste året i Finnmark er nå ute på høring
Arbeidsutvalget har bestått av Fylkeslegen i Finnmark, representanter fra Helse Nord, Finnmarkssykehuset, UNN og Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern, studentrepresentant, representant fra kommunehelsetjenesten i Finnmark og fra UiT - Norges arktiske universitet.

 

 

På Twitter   #norgesarktiske