Statoil og UiT forsterker forskningssamarbeidet

Statoil og UiT inngikk 8. januar 2014 en samarbeidsavtale hvor Statoil finansierer forskningsaktivitet for til sammen 20 Mill kroner de neste fem årene. Dette samarbeidet skal øke UiT sin forskningsaktivitet innen petroleumsgeologi, samt innen fjernmåling av arktisk sjøis og bygging av kompetanse innen miljøovervåking.

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 09.01.14 00:00 Oppdatert: 09.01.14 11:33

Prorektor Kenneth Ruud fra UiT og Bård Krokan fra Statoil signerer avtalen som innebærer 20 millioner kroner til forskning og kompetanseheving. Samarbeidet vil fokusere på forskning innen petroleumsgeologi, fjernmåling av arktisk sjøis og bygging av kompetanse innen miljøovervåkning. Foto: T. Gunneriussen

Statoil og UiT har lenge hatt et velfungerende samarbeid innen forskning og utvikling. I perioden 2009-2013 har Statoil finansiert grunnforskning ved UiT for 15 Mill i form av støtte til grunnforskning og utdanning. Gjennom den nye avtalen skal UiT styrke og bygge opp robuste forskningsmiljøer og utdanne master- og doktorgradskandidater innenfor de aktuelle fagområdene. Denne kunnskapen er viktig for å få til en bærekraftig utnyttelse av ressursene i nordområdene i fremtiden.

 UiT har ansvar for grunnleggende kunnskapsproduksjon og utdanning og ønsker økt samarbeid med kompetente næringslivsaktører. UiT får gjennom den nye avtalen styrket mulighet til å videreutvikle kompetanse som er nødvendig og relevant for en bærekraftig utvikling av nordområdene. UiT får i avtalen full akademisk frihet, helt i tråd med universitetet sine forskningsetiske standarder og anledning til å bearbeide grunnleggende faglige problemstillinger og publisere resultatene fritt.

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 09.01.14 00:00 Oppdatert: 09.01.14 11:33
Vi anbefaler