Skitur med historikere skapte en ny litterær sjanger – skietnografi

Historikerne Einar Niemi, Rune Sundelin, Harald Dag Jølle og eventyrer Stein P. Aasheim har skapt en ny litterær sjanger som de kaller skietnografi. Boka «Finnmarksvidda - En skietnografisk ferd gjennom Sameland» er resultatet.

Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 05.11.13 00:00 Oppdatert: 06.11.13 08:48

 

SKIETNOGRAFENE: Harald Dag Jølle, Rune Sundelin, Einar Niemi og Stein P. Aasheim er nå skietnografer med utgivelsen av «Finnmarksvidda – En skietnografisk ferd gjennom Sameland». (Foto: Inger Elin Utsi/UiT Norges arktiske universitet)

 

Boka «Finnmarksvidda – En skietnografisk ferd gjennom Sameland» ble lansert på UiT Norges arktiske universitet campus Alta på tirsdag den 5. november. Bokas forfatter er den kjente eventyreren Stein P. Aasheim. Men denne boken kunne han ikke ha skrevet ut bidrag fra de tre historikerne som deltok på turen som gikk igjennom Finnmark og Sápmi.

 

Turfølget besto av Harald Dag Jølle, som i dag jobber ved Norsk Polarinstitutt, Rune Sundelin som jobber som personalsjef ved Finnmarksfakultetet og Einar Niemi som er professor ved Institutt for historie ved UiT.

 

Kanskje heller et uvanlig turfølge for Aasheim, som har skrevet ti bøker fra sine reiser. Boka tar for seg Finnmarkshistorie mens følget går på ski gjennom omgivelsene. I bokas forord krediterer han Einar Niemi for å ha en nøkkelrolle da han underveis holdt feltforelesninger.  Slik beskriver Aasheim Niemi i forordet:

 

«Denne boken kunne ikke ha blitt til uten samarbeidet med Einar Niemi, finnmarking med røtter i både det kvenske og det samiske, og den fremste autoritet på innvandringshistorien i Nordkalotten, Jeg har sant  nok ført alt i pennen selv, og eventuelle feil må jeg nok ta på min egen kappe. Men Einars kunnskap, veiledning, innspill og utallige «feltoppdrag» utgjør fundamentet i boka»


Historieformidling på en utradisjonell måte
På boklanseringen i Alta, der oppmøttet var stort, fullstendiggjorde forfatteren historikernes betydning.

- Det har vært helt fantastisk å ha en professor med på tur. Jeg har sagt til Einar underveis og etterpå, at jeg er takknemlig og ydmyk for at han har brukt så mye tid på meg, våget å bruke så mye tid på dette bokprosjektet. Der han på et vis har blitt en sånn gissel. Det er han som går god for det faglige innholdet, sier Stein P. Aasheim, som sammen med historikerne har gått på ski tre lange skiturer i løpet av tre år, der hver tur har vart i om lag 14 dager.

 

Den første turen startet i Karesuando og var innom både Kautokeino. Skietnografene skildrer også turen med historie og kultur fra steder som Rágesluoppal, Joatka, Alta, Vadsø, Tana, Neiden og Pasvik.

Einar Niemi er selv takknemlig for å få muligheten til å dele kunnskap gjennom dette bokprosjektet, som er en kombinasjon av friluftsliv og historieformidling.  

 

- Det ene er jeg interessert å gå på ski, samtidig så jeg tidlig at muligheten til å formidle historie og kultur på en stimulerende og ny måte. Det å kombinere det å gå og søke opp de ulike lokalitetene og kommme på kultur og historie. Jeg så en mulighet til en bredere formilding av Finnmarks historie som er nedtegnet i bøker, men som man ofte må søke i spesialavhandlinger og spesialartikler som vi har formidlet. Og så har vi forsøkte å dreie vinkelen til en annen. Og den spesielle vinkelen er landskapet og det vi ser – historie og kultur som henger sammen. Det ene er avhengig av det andre og der så jeg en fin mulighet til å formidle, sier professor Einar Niemi, som legger til at det er fint å bli pensjonist og emeritus å kunne gjøre det man .

 

For dette er en bok i formidlingenstegn og ikke i poenggivendes tegn.

- Det er viktig for universitetene å få publiseringspoeng, men noen ganger så har vi også en forpliktelse å formidle.Og formidlingen gir ikke de samme Christin-poengene og da må vi ha frihet til å la være å tenke på publiseringspoeng. Det har jeg gjort i denne sammenhengen med åpent sinn, sier historikeren.

Betegnes som praktverk
Og boka er et unik verk, med uttallige historier, historiske skilderinger, kart og materiale som aldri tidligere har blitt publisert og satt i en slik sammenheng. Altapostens faste bokanmelder Solgunn Solli har allerede rukket å anmelde boka og har  gitt boka terningkast seks. Hun betegner boka som et praktverk og skriver følgende:

«Teksten er gjennomarbeidet og forfatterens tørrvittighet og personlige stemme er tydelig og markant gjennom hele boka.Finnamrksvidda – En skietnografisk ferd gjennom Sameland, er et praktverk som kaster politiske brannfakler og tar opp betente diskusjoner. Tøft gjort, men samtidig skremmende nødvendig.»

 

Forfatteren har lyst til å lage liknende bok fra sine egne hjemtrakter, men sier han har fått øynene opp for hvor spesielt Finnmark er.

- Hvor mangfoldig og fargerikt historien i Finnmark er og dagens Finnmark er, med alle nasjonaliteter – øst og vest. Det fins ikke noe liknende noe annet sted i landet. Jeg tror ikke det går an å lage en tilsvarende bok fra noe annet fylke, sier Aasheim. Han medgir at han har blitt fasinert og imponert over Finnmark.  

- Til tross for at Finnmark inneholder like mye sprengstoff, med etniske forskjeller og store nasjoner som er tett på hverandre –  religiøse forskjeller, som mange av disse samfunnene og landene i Mellom-Europa som kriger og sloss, men her på et vis har man holdt fred, sier han etter å ha gjort et dypdykk i Finnmarks historie sett fra ett par skistøvler i et øde vinterlandskap.

 

Forelesning til Dronning Sonja
Underveis på turene gav skietnografene forelesninger for å teste den skietnografiske formidlingen. Blant annet på Samisk høgskole, Folkehøgskolen i Pasvik og de fikk også møte Dronning Sonja da hun var på privat tur i Pasvikdalen, nært treriksrøysa. Dronningen inviterte skietnografene inn og gav dem en anledning til å holde en privat forelesning i koien dronningen bodde i.

- Hun ba om å få en forelesning om grenselandets historie. Og det fikk hun, sier professoren.

- Dere har kanskje tenkt å sende henne boka?

- Det må vi gjøre, hun var interessert og inviterte oss til slottet på lammemiddag, men det har liksom ikke passet sånn, smiler forfatteren lurt.

FORMIDLERE: Einar Niemi holder boka som skal bidra til å formidle Finnmarks historie fra et annet perspektiv. Han legger til at dette er også en viktig del av en professors jobb, å formidle. Her sammen med sin gode skivenn Stein P. Aasheim som har skrevet boka, mye basert på Niemis kunnskap fra Finnmark. (Foto: Inger Elin Utsi/UiT Norges arktiske universitet)

 

 

 

 

 

Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 05.11.13 00:00 Oppdatert: 06.11.13 08:48
Vi anbefaler