Jenter er dobbelt så utsatt for klamydia som gutter

Store kjønnsforskjeller i seksualadferd blant unge, viser ny omfattende studie fra Finnmark.

Publisert: 20.12.13 00:00 Oppdatert: 23.12.13 10:27

Nordmenn generelt er dårlige på kondombruk. I undersøkelser oppgir kun 20 prosent at de brukte kondom ved siste samleie med en tilfeldig partner. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Tekst: Trude Haugseth Moe

Unge jenter i Finnmark har dobbelt så høy forekomst (7, 3 prosent) av klamydiainfeksjoner sammenlignet med unge gutter (3, 9 prosent), kom det fram i doktorgraden til lege Kirsten Gravningen ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

– Jenter og gutter er på ulikt nivå når det gjelder tidlig seksualadferd. Unge jenter har oftere fast partner som er eldre enn dem selv, og da skiftes kondom ut med hormonell prevensjon ganske raskt. Men fast partner betyr ikke at man er beskyttet mot klamydia, forklarer Gravningen.

Hun har nettopp disputert for sin doktorgradsavhandling om seksualadferd blant unge i Finnmark. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Finnmark har ligget øverst på klamydiastatistikken i mange år. Det ville Gravningen undersøke nærmere.

Ungdommene testet seg

Sammen med en helsesøster besøkte hun fem videregående skoler på forskjellige steder i Finnmark, til sammen cirka 1900 ungdommer. På skolene fikk elevene fylle ut spørreskjemaer, og de avleverte samtidig urinprøve for testing av klamydia. Undersøkelsen var frivillig, men fanget opp hele 93 prosent av de seksuelt aktive ungdommene.

– Det å kombinere urinprøvetesting med spørreskjemaer gir oss et mer sammensatt bilde av sammenhengen mellom klamydia og seksualadferd. Klamydiastatistikken ellers er jo bare basert på testing på eget initiativ og opplysninger om atferd mangler, forklarer legen.

Les også: Kjønnssykdommer skremmer ikke de unge

Gutter best på kondombruk

Mens jentene som oftest hadde fast partner, hadde guttene lavere seksuell aktivitet med flere tilfeldige partnere. Guttene viste seg imidlertid å være best i kondombruk. 34 prosent av guttene hadde brukt kondom ved siste samleie, mens kun 16 prosent av jentene hadde gjort det.

Les også: Vaginal nyvinning

Risikabelt å treffe partneren på fest

Kirsten Gravningen fant ut at de største risikofaktorene for klamydia er:

  • sex uten kondom
  • høyt antall seksualpartnere
  • å ha en eldre partner

I tillegg spiller det faktisk en rolle hvor du møter partneren din.

– Møtte ungdommene partneren sin på fest eller på et utested, var sjansen mye større for å få klamydia enn om de møttes for eksempel på skolen, forteller legen.

Gutter tester seg sjeldnere

Mange av disse klamydiatilfellene ville vanskelig blitt oppdaget uten Gravningens skoletesting. Halvparten av klamydiainfeksjonene var blant ungdommer som tidligere ikke var testet. Mens 56 prosent av jentene hadde testet seg for klamydia tidligere, hadde kun 20 prosent av guttene testet seg før.  

– Et av hovedpoengene med studien var faktisk å få testet guttene, som ellers er vanskelige å nå. De oppsøker i mindre grad helsetjenesten enn jentene, sier Gravningen, som forteller at elevene tok godt imot «klamydiadamene» og var nysgjerrige på undersøkelsen.

Usikker sex i nord

Ved Folkehelseinstituttet forteller Hilde Kløvstad at siden registreringen av klamydia startet opp, har trenden vært at Finnmark og Troms har vært på topp. Nå har forskjellene jevnet seg litt ut, men de nordligste fylkene er fortsatt øverst på statistikken.

– Sier tallene virkelig noe om nordlendinger?

– Disse statistikkene kan både si noe om reell forekomst, men også om hvor ofte befolkningen tester seg. Det er klart at når man sammenligner med andre statistikker, som for eksempel tenåringsgraviditeter og aborter, ligger de nordligste fylkene høyt. Det kan tyde på en del usikker sex blant unge seksuelt aktive i nord, sier Kløvstad.

Nordmenn sløve med kondom

Men det er ikke bare i nord man har utfordringer:

– Nordmenn generelt er dårlige på kondombruk. I undersøkelser oppgir kun 20 prosent at de brukte kondom ved siste samleie med en tilfeldig partner. En felle mange går i, er at når man ligger med samme person over tid, så tenker man «da er vi sammen » og kutter kondomet. Få sjekker hva fortiden har bragt med seg. Det er veldig viktig – og enkelt – å teste seg for klamydia ved partnerbytte, avslutter Folkehelseinstituttets ekspert på klamydia, Hilde Kløvstad.

6 kjappe om klamydia:

  • En vanlig seksuelt overført sykdom.
  • Vanligst hos seksuelt aktive under 25 år. Cirka èn av 20 i denne aldersgruppen har til enhver tid klamydia.
  • Smitter ved samleie; ved kontakt mellom slimhinner på kjønnsorganer eller i endetarmen.
  • Kondom beskytter hvis det blir brukt riktig. Det anbefales å teste seg etter hvert partnerskifte.
  • Symptomer: I 60-80 prosent av tilfellene er det ingen klare symptomer. Kvinner kan få utflod og småblødninger. Menn kan få utflod, hyppig vannlatning og betennelse i bitestikkelen.
  • Konsekvenser: Et fåtall av ubehandlede kvinner risikerer nedsatt fruktbarhet. Økt risiko for graviditet utenfor livmoren.
  • Behandles med antibiotika.

Publisert: 20.12.13 00:00 Oppdatert: 23.12.13 10:27
Vi anbefaler