Røyking enda farligere enn antatt

Røyking er farligere enn man tidligere har trodd. Hele ett av tre for tidlige dødsfall blant middelaldrende kvinner skyldes røyk.
Publisert: 09.10.13 00:00 Oppdatert: 22.03.18 14:59

Professor Inger Torhild Gram har gjort noen oppsiktsvekkende funn i sin forskning på kvinner og røyking. Foto: Trude Haugseth Moe

Tekst og foto: Trude Haugseth Moe

– Selv vi forskere fikk oss en støkk da vi så resultatene, sier Inger Torhild Gram, professor i forebyggende medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT. Professoren har hatt en travel uke med mange medieoppslag etter at artikkelen om røyking og dødelighet nylig ble publisert i tidsskriftet European Journal of Epidemiology.

Undersøkelse på individnivå

Gram og de andre medforfatterne har funnet ut at røyking gir langt alvorligere konsekvenser enn tidligere forskning har vist.

– Forskjellen er at de fleste andre studier er basert på estimater ut i fra hvor stor del av befolkningen som røyker. Vår studie er gjort på individnivå blant et stort utvalg kvinner fra hele landet. Dette gjør at resultatene reflekterer virkeligheten bedre, forklarer Gram.

Røyk tar livet av flere enn antatt

Gram forteller at en amerikansk studie i 2012 anslo at en av fem blant middelaldrende kvinner i Norge og i USA dør for tidlig på grunn av røyking, mens hennes undersøkelse viser at det dreier seg om en av tre.

– Helsedirektoratet anslo tidligere i år, basert på den kunnskapen som var tilgjengelig da, at ett av seks kreftdødsfall skyldes røyking; mens vår undersøkelse viser at hvert fjerde kreftdødsfall kunne vært unngått hvis ingen røykte, fortsetter professoren.

– På samme måte kunne tre av fire dødsfall av lungesykdommer og ett to dødsfall av hjertekarsykdom vært unngått, legger hun til.

Undersøkelsen om røyking og dødelighet er en del av den store Kvinner og Kreftstudien til UiT – Norges Arktiske Universitet, der 85 000 tilfeldig utvalgte middelaldrende kvinner har svart på spørreskjemaer og har blitt fulgt opp over en periode på cirka 14 år.

Ennå ikke nådd toppen

Til tross for at røyketallene i Norge går nedover, dør i dag flere norske middelaldrende kvinner enn noen gang for tidlig på grunn av røyking. Det tar nemlig tid før dødeligheten slår inn. Faktisk har vi ennå ikke nådd toppen for røykedødsfall.

– Det er dystre tall, men heldigvis fins det lyspunkter, sier en engasjert Gram.

Uansett hvor lenge du har røykt, så hjelper det å slutte – og det hjelper mye. Risikoen for hjerteinfarkt er halvert etter ett år, forteller forskeren, som har som neste prosjekt å se mer i detalj på nøyaktig hvor store fordeler man har av å slutte å røyke.

– Burde bli forbudt

1,1 millioner nordmenn røyker daglig eller av og til, i følge Helsedirektoratet. Utenfor Medisin- og helsefagbygget i Tromsø står en gjeng innhyllet i grå røyk.

– Den nye undersøkelsen om røyking stemmer sikkert, og det er forferdelig. Hvis jeg kunne ha sluttet å røyke i dag ville jeg gjort det, forteller en engelsktalende kvinne som ikke har lyst til å oppgi navnet sitt. Det er heller ingen av de andre røykerne lystne på. De flirer litt beskjemmet:

– Det er flaut å røyke – særlig når man jobber i helsevesenet!

– Jeg synes lovene mot offentlig røyking som er kommet i mange land er veldig bra. Jeg skulle egentlig ønske at det ble forbudt å selge røyk. Da hadde vi alle vært kvitt problemet, avslutter kvinnen og stumper røyken i askebegeret.

12 tips til å bli røykfri

 1. Bestem en dato for når du vil slutte, gjerne to uker frem i tid.
 2. Skriv opp alle grunnene til at du vil slutte.
 3. Skriv en røykelogg
 4. Trapp ned på antallet sigaretter frem mot sluttedatoen.
 5. Bryt røykevanene dine, røyk til andre tider og andre steder.
 6. Ha en plan for hva du skal gjøre når røyksuget kommer
 7. Tenk at du kan klare det. Du bestemmer over røyken, ikke omvendt!
 8. Skaff deg støtte fra familie, venner og kollegaer.
 9. Tenk på at etter 2-4 uker er du ikke lenger fysisk avhengig.
 10. Minn deg selv på hvorfor du ville slutte å røyke.
 11. Planlegg hva du skal gjøre i stedet for å røyke i vanskelige situasjoner.
 12. Ta en dag av gangen. Husk å belønne deg selv!

Røyketelefonen: 800 400 85

Kilde: slutta.no

Publisert: 09.10.13 00:00 Oppdatert: 22.03.18 14:59
Vi anbefaler