Nytt arktisk petroleumssenter legges til Tromsø

I hard konkurranse med Høgskolen i Narvik, har Universitetet i Tromsø blitt tildelt regjeringens nye storsatsing – et petroleumssenter for nordområdene og Arktis.

Madsen, Linn Sollied
Publisert: 29.05.13 00:00 Oppdatert: 31.05.13 14:41

Senteret skal bygge opp et forskningsmiljø av høy kvalitet som er relevant for oljenæringen i nord og i arktiske strøk. Intensjonen med senteret er å legge til rette for en forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i nord, blant annet gjennom økt kunnskap. Opprettelsen er et ledd i Regjeringens oppfølging av Nordområdemeldingen. 

Det nye petroleumssenteret ble feiret med brask og bram som seg hør og bør. Rektor Jarle Aarbakke har i sakens anledning funnet fram champagnen.

– Dette er fantastisk bra, og det er et veldig klart uttrykk for at kvaliteten ved miljøet ved UiT og samarbeidspartnerne holder høyt nivå. Det er en stor dag for Nord- Norge for det er med på å flytte kompetanse og kapasitet nordover på et felt som har vært overveldende dominert av sørnorske miljøer, fra Trondhjem og sørover. På vegne av Nord-Norge jubler jeg i dag, sier rektor Jarle Aarbakke ved UiT.

Faglig kvalitet
– Det er viktig å påpeke at UiT har vunnet denne konkurransen på grunn av den faglige kvaliteten vi besitter. Denne beslutningen ble ikke tatt på politisk grunnlag, men basert på forskningskvaliteten i miljøene ved UiT, uttaler han.

I sin søknad la UiT frem et forslag om at senteret hovedsakelig skulle fokusere på å utvikle nye letemetoder for olje- og gassressurser og kunnskap om geologiske prosesser i Arktis, med et komplementært fokus på miljøutfordringene i nordområdene.

– Det har vært en kjempedugnad å få denne søknaden på plass. De beste eksperter på oljeleting og miljøstudier i Arktis deltok, og vi er kjempeglade for at vi får senteret til Tromsø. Vi ser fram til et godt samarbeid med alle parter som var med på søknaden, jubler Karin Andreassen ved Institutt for Geologi.

– Vårt hovedmål er å bygge opp ny og brei kompetanse om petroleumsutforskning av Arktis. Vi gleder oss til et utvidet samarbeid med både akademia og industri i inn- og utland. Det er i tillegg viktig for oss å ha godt samarbeid med teknologimiljøet i Narvik i utvikling av senteret framover, sier hun.

Ola Borten Moe skrøt av UiTs søknad

Nordområdene i fokus
Olje- og energiminister Ola Borten Moe tok turen opp til Tromsø, for å markere tildelingen. Han kaller senteret en milepæl.

- Økt kunnskap og ny teknologi vil styrke den økende petroleumsaktiviteten i nordområdene. Etableringen av det nye senteret er en milepæl i arbeidet med å bygge kompetanse i Nord-Norge. Søknaden fra Tromsø oppfyller alle de kriterier vi har satt, og det er svært gledelig at arbeidet nå kan starte for fullt, sier han i en pressemelding.

Les pressemeldingen her: Nytt forskningssenter til Tromsø

I sin søknad opererer UiT med et budsjett på 222 millioner kroner over et tidsrom på åtte år. Pengene kommer fra Norsk Forskningsråd, industri, RDA-midler og egenfinansiering.

Her finner du mer informasjon om samarbeidspartnere og senterets hovedmål (engelsk): ARCEx

Madsen, Linn Sollied
Publisert: 29.05.13 00:00 Oppdatert: 31.05.13 14:41
Vi anbefaler