Studentene ligger nesten ett år foran

22.05.13 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Etter ett år med hard jobbing både fra studenter og ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet, viser det seg at studentene får stort utbytte av det reviderte medisinstudiet i Tromsø.

 

– Det reviderte medisinstudiet har gitt oss mulighet til å få ut det potensialet hver enkelt student har til å bli en bedre lege, konkluderer studentenes tillitsvalgt, Louise Carlsen.
Foto: Elisabeth Øvreberg

– Medisinstudentene som er ferdige med sitt første år ligger trekvart år foran normalen, forteller professor Ørjan Olsvik.

Han har vært en av foreleserne til studentene som har vært “prøvekaniner”  for det nye og reviderte medisinstudiet, og han er imponert over året som har gått.

– Studentene har gitt svært gode tilbakemeldinger på studiet, men vi har i tillegg hatt svært flinke studenter i år. De er motiverte, de møter presis og er engasjerte, smiler Olsvik fornøyd.

Å revidere studiet har vært en lang og omfattende prosess, så det har ligget en stor spenning rundt gjennomførelsen av nyvinningen som skal gi medisinstudenter mer praktisk erfaring, styrket samarbeidsevne, bedre forståelse og mindre pugging. Å være lege er tross alt et håndverk, men yrket avhenger også av god dialog med pasienten, samt andre profesjoner innen helsevesenet. Arbeidsgruppa til det reviderte medisinstudiet har lagt vekt på at nyutdannede leger skal ha en bred erfaring fra virkelige hendelser – ikke bare fra litteraturen.

Les også: Mentorsuksess hos medisinstudentene

Fornøyde studenter

Det er dette studentene i Tromsø nå får gjennom det nye medisinstudiet, og tillitsvalgte, Louise Carlsen, roser studietilbudet. Hun er ikke i tvil om at hun og medstudentene ligger foran i pensum.

– Stort sett er dette veldig bra, men naturlig nok er det fortsatt noen barnesykdommer som må rettes opp, smiler hun lurt og fortsetter:

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi har så mye casearbeid i undervisningen, for det gjør at vi allerede i førsteåret har lært å sette basalfagene inn i en klinisk sammenheng, sier hun.

– Det har blitt pakket veldig mye inn i førstsåret, og det merker vi på arbeidsmengden,

Carlsen savner litt mer tid til eksamensforberedelser og forteller at året har vært utrolig intensivt.

– Vi har så og si stilt med fullt kull til hver eneste forelesning. Studiet er bygd opp slik at det skaper mye engasjement og stor nysgjerrighet, og vi studenter har et godt forhold til foreleserne.

Les også: – Det skal være mye latter i undervisningen

Egne mentorer

Carlsen trekker også frem den nye ordningen med at hver student får en mentor som skal følge dem gjennom alle de seks årene med studier. Dette er anerkjente professorer og fagpersoner ved universitetet.

– Mentoren støtter og hjelper oss. Min mentor har blant annet gitt meg et reflektert forhold til hva det vil si å bli lege.

I tillegg til medisinsk undervisning, har studentene fått opplæring i etikk og kommunikasjon med pasienter.

– Det reviderte medisinstudiet har gitt oss mulighet til å få ut det potensialet hver enkelt student har til å bli en bedre lege, konkluderer hun.

– Spennende

Også studiekonsulenten til førsteårsstudentene, Stine Skogdal, puster fornøyd ut etter en vellykket gjennomføring.

– Til tross for litt kluss helt i starten, har dette gått veldig bra. Året har vært spennende og det har gitt mange gode samtaler med studentene. De har vært helt utrolige, smiler hun.

 

På Twitter   #norgesarktiske