Dårlig nytt for røykende kvinner

Selv om en kvinne røyker mindre enn en mann, har hun likevel større risiko for tykktarmskreft.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 01.05.13 00:00 Oppdatert: 08.05.13 12:11

Kvinnelige røykere er spesielt utsatt for tykktarmskreft. Det viser forskningen til professor Inger Torhild Gram ved Det helsevitenskapelige fakuklt, UiT.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Forskning viser at røyking øker risikoen for å utvikle tykktarmskreft, og kvinnelige røykere har en større risiko enn mannlige røykere. Det kommer frem i en fersk studie der blant annet Inger Torhild Gram, professor ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, er forfatter.

Gram og kolleger fant at kvinnelige røykere hadde 19 prosent økt risiko for tykktarmskreft sammenlignet med aldri-røykere, mens mannlige røykere hadde 8 prosent økt risiko.

Oppsiktsvekkende tall

I tillegg viser den nye studien at kvinner som begynte å røyke da de var 16 år eller yngre, og kvinner som hadde røykt i 40 år eller mer, hadde en økt kreft risiko med hele 50 prosent.

Men de dårlige nyhetene for røykende kvinner slutter ikke der. For når forskerne i tillegg sammenlignet kvinner og menn, med antall sigaretter de røykte daglig, så viste det seg at selv om en kvinne røyket færre sigaretter, så hadde hun størst risiko for tykktarmkreft.

Les også: Kvinner har størst risiko for infarkt

Få sigaretter hjelper ikke

– Oppdagelsen av at også kvinner som røyker et moderat antall sigaretter daglig, har en økt risiko for tykktarmskreft, vil utgjøre et betydelig antall nye krefttilfeller fordi tykktarmskreft har blitt en vanlig sykdom, sier Gram.

Forskningsgruppa til Gram undersøkte sammenhengen mellom røyking og kreft i tykktarmen i en stor norsk befolkningsgruppe på mer enn 600.000 menn og kvinner. Deltakerne fra fire undersøkelser, initiert av Kreftregisteret og Folkeregisteret, hadde en kort helseundersøkelse der de også fylte ut spørreskjemaer om røykevaner, fysisk aktivitet og andre livsstilsfaktorer. Deltakerne ble fulgt av Kreftregisteret for Norge og Det sentrale folkeregister.

Rask fakta om tykktarmskreft
 
I løpet av livet vil 1 av 20 personer
utvikle tykktarmskreft.
 
I Norge påvises ca. 2.400 nye
tilfeller hvert år.
 
Kreften er litt vanligere blant kvinner
enn blant menn.
 
Antall tilfeller av tykktarmskreft har
vært økende de siste årene.
 
Dess eldre man blir, jo større er sjansen
for å utvikle kreft i tykktarmen.
 
Ca. 85% oppstår etter 60-års alder.
 
Kilde: nhi.no

I løpet av en gjennomsnittlig 14 års oppfølging ble det diagnostisert nær 4000 nye tilfeller av tykktarmkreft.

– I løpet av de siste 50 årene har antall nye tilfeller av kreft i tykktarmen eksploderte for både menn og kvinner, sier Gram.

Les også: Røykende kvinner dør som menn

1 av 3 dødsfall skyldes røyking

I dag vet vi at ett av tre dødsfall blant norske kvinner er relatert til røyking. Det kom frem av en studie Inger Thorild Gram publiserte i fjor. Da hadde hun sett på alle kvinner – både de som røyker og de som ikke røyker.

– Ser vi bare på røykere, er hele ett av to dødsfall relatert til røyking. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere sagt at Norge må satse mer på røykeslutt, og det er jeg helt enig i. Når vi ser på våre egne tall blir dette enda tydeligere, sa Inger Torhild Gram til ANB da studien ble publisert i 2012.

Kvinner og kreftstudien hennes viste dystre tall, men noe var likevel oppløftende: studien viste nemlig at når kvinner slutter å røyke, reduseres risikoen for hjertesykdom med nesten 70 prosent.

– Selv om du har røykt i mange, mange år, så hjelper det å slutte. Og det hjelper til og med mye.

Kvinner og røyking

I Norge begynte kvinner å røyke på slutten av 1960-tallet, men nå viser de negative helseeffektene seg. Forskningen til Inger Torhild Gram viser at flere kvinner enn noen gang dør for tidlig på grunn av røyking i Norge.

– Selv om røyketallene nå er på vei ned, er toppen for røykedødsfall blant kvinner ennå ikke nådd, nettopp fordi effekten først vises flere år etter røykestart, forklarer Gram.

Omtale i eksterne media

TV-omtale av forskningen på Aljazeera sine nettsider

Radioomtale av forskningen på Sveriges radio sine nettsider

Radioomtale av forskningen på BBC World Service (MP3-fil)

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 01.05.13 00:00 Oppdatert: 08.05.13 12:11
Vi anbefaler