Ble satt pris på

Jürgen Mienert, Rune Hennig, Otto J. Anshus, Dag Johansen og Formidlings- og rekrutteringsprosjektet imPuls var årets vinnere av universitetets sentral priser.

Næss, Per Nordgård
Publisert: 04.04.13 00:00 Oppdatert: 04.04.13 17:08

Professor Otto J. Anshus, Prosjektleder for imPuls Torgunn Wærås, rektor Jarle Aarbakke, Professor Dag Johansen, Professor Jürgen Mienert og professor Rune Hennig under utdelingen av universitetets sentrale priser. Foto Per Næss

Prisutdelingen av universitetets sentrale priser ble foretatt på årsfesten som i år gikk av stabelen den 4. april. Det var rektor Jarle Aarbakke som overrakte fire priser til personer og miljøer som har bemerket seg på ulike områder.

Forsknings og utviklingsprisen 2013

Forskings og utviklingsprisen gikk i år til professor Jürgen Mienert, Institutt for geologi.

Priskomiteen begrunner dette med at vinneren er en fremragende forsker i alle dimensjoner av begrepet:

“Vedkommende står bak en meget omfattende publikasjonsaktivitet i velrenommerte, internasjonale tidsskrifter og har vært en drivkraft for teknologisk utvikling av infrastruktur knyttet til innsamling av forskningsdata.  I geofagevalueringen (2011) ble Mienerts forskning omtalt som “Internationally leading team in gas hydrate.” Etter å ha vært partner og leder av en rekke forskningsprosjekter finansiert av EU, Forskningsrådet og industrien har vedkommende nå fått bevilgning til et Senter for fremragende forskning, CAGE – Centre for Arctic Gas Hydrate Environment and Climate. “

Utdanningsprisen 2013

Årets utdanningspris ble delt mellom professor Rune Hennig, Institutt for klinisk medisin og professor Otto J. Anshus, Institutt for informatikk.

Priskomiteen begrunner sitt valg med:

“Begge prisvinnerne har gjennom sine nyskapende og studentnære tilnærminger gitt viktige bidrag til arbeidet med å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Tromsø. De har begge gjort seg fortjent til Universitetets utdanningspris for 2013. “

Formidlingsprisen 2013

Formidlingsprisen gikk til formidlings- og rekrutteringsprosjektet imPuls – et samarbeidprosjekt mellom Det helsefaglige fakultetet, Det kunstfaglige fakultetet og Tromsø museum. Prisen ble tatt i mot av prosjektleder for imPuls, Torgunn Wærås.

Priskomiteen skriver:

“Vinneren av formidlingsprisen er et prosjekt som formidler forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid til allmennheten, spesielt ungdom, via ulike kanaler og ved hjelp av kreative og varierte virkemidler som film, musikk, bilder og konkurranser. Dagens prisvinner bidrar til å gjøre UiT mer synlig lokalt, regionalt og nasjonalt overfor et bredt publikum. “

Innovasjonsprisen 2013

Innovasjonsprisen som ble delt ut for første gang gikk til professor Dag Johansen, Institutt for informatikk.

Priskomiteen begrunner sitt valg slik:

“Prisvinneren har gjennom mange år gitt et viktig bidrag til forskningsbasert industriutvikling og innovasjon innen søketeknologi, storskala dataanalyse og sportsteknologi. Dette gjør vedkommende til en verdig og naturlig mottaker av Universitetet i Tromsøs første innovasjonspris. “

Næss, Per Nordgård
Publisert: 04.04.13 00:00 Oppdatert: 04.04.13 17:08
Vi anbefaler