Overveldende seier til Team Husebekk

Med litt over 70 % av stemmene ble Anne Husebekk valgt til ny rektor for det fusjonerte Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Madsen, Linn Sollied
Publisert: 26.02.13 00:00 Oppdatert: 07.05.17 19:34

Anne Husebekk blir UiTs nye rektor fra 1. august 2013

Tirsdag klokka 14.00 ble det kunngjort at det var teamet bestående av Anne Husebekk, Kenneth Ruud og Wenche Jakobsen som hadde vunnet rektorvalget 2013.

Teamet fikk 2216 av totalt 3151 avgitte stemmer, og vant dermed med klar margin.

– Dette er stort og rørende, uttalte Husebekk i sin takketale etter at resultatet var klart, og innrømte at det hadde vært noen intense uker.

– Jeg er veldig glad for at vi endelig har fått vite resultatet, og med disse tallene føler vi oss trygge på at mange støtter oss. Vi lover å gjøre så godt vi kan for hele universitetet, sa hun.

– Vi står overfor store utfordringer i forbindelse med fusjonen og at vi skal lede et universitet som ønsker å styrke sin posisjon som et av Norges breddeuniversiteter. Det er viktig med en ledelse av et universitet, men universitetet består mest av ansatte og studenter. Vi må gjøre hverandre gode, avsluttet hun.

Det nye rektorteamet fungerer fra 1. august 2013, samme dag som fusjonen mellom UiT og Høgskolen i Finnmark trer i kraft. 

Valgdeltakelse

- Valgdeltakelsen var god, sier fungerende leder av valgstyret, Arne Eek.

Valgdeltakelsen var spesielt høy blant de ansatte: 66,8 % av de vitenskapelige ansatte ved UiT og HIF har stemt, 62 % av de teknisk og administrative ansatte, og 13,3 % av studentene stemte. Totalt var valgdeltakelsen på 24,5 %. 3151 personer avga stemme av 12 820 stemmeberettigede. 54 personer stemte blankt.

Ved forrige rektorvalg ved UiT (2008) var valgdeltakelsen på 27,5 % noe som ble ansett som meget høyt i universitets- og høgskolesektoren.

Fordelingen av stemmene
26. februar kl. 14.00 var resultatet av valg av rektorteam til det fusjonerte Universitetet i Tromsø klart. Stemmefordelingen ved rektorvalget er slik:

Team Husebekk bestående av Anne Husebekk, Kenneth Ruud og Wenche Jakobsen

Totalt antall stemmer: 2 216

887 studenter
738 vitenskapelige ansatte
591 teknisk og adminstrative ansatte

Team Jenssen bestående av Synnøve Jenssen, Øyvind Ravna og Jan H. Rosenvinge

Totalt antall stemmer: 881

432 studenter
292 vitenskapelige ansatte
157 teknisk og adminstrative ansatte

Stemmene ble vektet på følgende vis. Studentenes stemmer ble vektet med 24,5 %, teknisk og administrative ansattes stemmer med 24, 5 %, mens de vitenskapelige ansattes stemmer ble vektet med 51 %. 

Team Husebekk: F.v. Kenneth Ruud, Anne Husebekk og Wenche Jakobsen. Foto: Torbein Kvil Gamst
Madsen, Linn Sollied
Publisert: 26.02.13 00:00 Oppdatert: 07.05.17 19:34
Vi anbefaler